Lapatrada

lapatrada

[email protected]

Story (36)

ไทยพร้อมหรือยัง ? เปลี่ยนหลังคาบ้านให้ทำเงินด้วย Solar Rooftop

Solar Rooftop ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เป็นกระแสที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งภาครัฐเองก็เปิดกว้างในการซื้อขายไฟฟ้าเสรีมากขึ้น  อีกทั้งภาคเอกชนหลา...

เปิดมุมมอง 3 ทายาทธุรกิจชั้นนำ เมื่อ Mindset กลายเป็นสิ่งท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุค Disruption

Mindset หนึ่งในสิ่งสำคัญที่มีความผูกพันกับ Human หรือ ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต โดยเฉพาะท่ามกลางกระแส Disruption รุนแรงในยุคปัจจุบัน และยังถือเ...

ถอดบทเรียน 'ขอนแก่น Smart City' เมืองคุณภาพสร้างได้ไม่ใช่แค่ฝัน

Smart City ปัจจุบันถือเป็นคำที่ได้ยินกันอย่างคุ้นหู จากการที่ภาครัฐบาลหันมาผลักดันให้มีการพัฒนาเมือง โดยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อน ขณะเดียวกันก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของจั...

ผ่ากลยุทธ์ Casa Lapin ปรับโฉมจาก SME มุ่งเป้าสู่ Global Brand

Global Brand หนึ่งในโจทย์หลักของ ‘เอกชัย สุขุมวิทยา’ คลื่นลูกใหม่ของ กลุ่มเจมาร์ท ที่ปัจจุบันรับหน้าที่เป็น CEO ของบริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือ เจเอเอส แอสเซ็...

The 1 Loyalty Program ยืนหนึ่งสู่ Omni Channel

Loyalty Program ของเครือเซ็นทรัลที่รู้จักกันใน ชื่อ The 1 ภายใต้การดูแลของ 'ธรรม์ จิราธิวัฒน์' President ผู้นำพาองค์กร Transform จากการดำเนินธุรกิจ Offline สู่การเป็น Omni Channel ...