เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าหรือสะดุดล้มได้เลยทีเดียว โดยบทความวันนี้เป็นงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ที่ Harvard Business Review ว่าด้วยเรื่องของพนักงานหนึ่งคนที่ไม่ดีสามารถส่งผลกระทบกับทีมได้ขนาดไหน เราอาจเคยได้ยินเรื่องปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้อง เฉกเช่นเดียวกับพนักงานและทีมงาน  โดยงานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับผลการกระจายตัวของการโกงกินและหลอกลวงของพนักงาน โดยผลเผยว่าแม้ว่าคุณอาจมีพนักงานที่ซื่อสัตย์เป็นส่วนใหญ่ แต่อาจกระทำผิดได้ถ้าทำงานร่วมกับคนคนหนึ่งซึ่งไม่มีความซื่อสัตย์อยู่  ดูเหมือนว่าระหว่างเพื่อนร่วมงานกัน การเรียนรู้พฤติกรรมไม่ดีนั้นดูจะง่ายกว่าทำดีไปเสียแล้ว สำหรับหัวหน้างาน มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องตระหนักถึงผลกระทบอันรุนแรงที่เกิดจากพนักงานที่มีปัญหาหนึ่งคน เพราะพฤติกรรมไม่ดีของเขาจะส่งผลกระทบต่อเพื่อนพนักงานคนอื่นด้วย

ในงานวิจัยนี้ ผู้ทำวิจัยต้องการทำความเข้าใจถึงการแพร่กระจายพฤติกรรมไม่ดีนั้นออกมาได้อย่างไร โดยทดสอบกับกลุ่มที่ปรึกษาด้านการเงินที่มีคนที่มีประวัติเคยทำผิดมาก่อน กรณีดังกล่าวคือการควบรวมกิจการของธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการเงิน 2 แห่งเข้าด้วยกัน ซึ่งแต่ละแห่งมีสาขาจำนวนมาก ในการควบรวมครั้งนี้ ที่ปรึกษาด้านการเงินได้พบกับผู้ร่วมงานคนใหม่จากอีกสาขาของอีกบริษัท ซึ่งมาพร้อมไอเดียใหม่และแน่นอนพฤติกรรมใหม่ นักวิจัยได้รวบรวม data set รายละเอียดข้อบังคับสำหรับที่ปรึกษาทางด้านการเงิน และกำหนดการทำความผิดที่มาจากคำร้องเรียนของลูกค้า 

ในงานวิจัยนี้ยังมีการพิสูจน์อีกมากมายโดยควบคุมปัจจัยอื่นๆ อาทิ Incentive structure โดยมีการทดสอบผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงินจากสาขาต่างๆ ของบริษัทเดียวกัน เพราะต้องการควบคุมปัจจัยที่มาจากเรื่องของ Incentive และปัจจัยจากหัวหน้างาน โดยทดสอบกรณีที่ที่ปรึกษาไม่เปลี่ยน supervisor เลยระหว่างการควบรวมกิจการ ทำให้การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบนั้นมาจากเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกันป็นหลัก  ผลพบว่ากว่า 37% ของที่ปรึกษาด้านการเงินมีโอกาสมากที่จะทำความผิดไปด้วยถ้าพวกเขาพบว่าเพื่อนร่วมงานคนใหม่มีประวัติเคยทำผิดมาก่อน 

เรารู้กันว่าผลกระทบของคนรอบข้างจะยิ่งรุนแรงถ้าคนในกลุ่มนั้นแต่ละคนมีความเชื่อ มีพฤติกรรมที่คล้ายๆ กัน และเมื่อเป็นการทำความผิดแล้ว จะยิ่งเป็นเหมือนโรคระบาดที่ส่งผลกระทบรุนแรงถ้าเขาได้เจอผู้ร่วมงานที่มีประวัติเคยทำความผิดมาก่อนเหมือนกัน 

ความรู้ ธรรมชาติ ความเชื่อ และการยึดถือปฏิบัติทางสังคมร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดนั้นสามารถถูกส่งต่อได้ระหว่างผู้ร่วมงาน การทำความเข้าใจว่าทำไมผู้ร่วมงานถึงเลือกทำผิดคล้ายๆ กันอันเกิดจากคนไม่กี่คนก่อนและค่อยระบาดเป็นสิ่งที่หัวหน้าพึงต้องรับรู้และรีบป้องกัน  ดังนั้นการทำความเข้าใจว่าทำไมเพื่อนร่วมงานถึงประพฤติคล้ายๆ กันมีนัยสำคัญในการเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดขึ้นและหัวหน้าทีมเองสามารถรับมือและจัดการได้อย่างไร

อ้างอิงจาก : Harvard Business Review

RELATED ARTICLE

Responsive image

วิธีรับมือกับคนในองค์กรที่ ‘ยึดติดอดีต’ และ ‘Toxic Culture’ กับคุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

รับมือกับคนในองค์กรที่ 'ยึดติดอดีต' ฝืนความเปลี่ยนแปลงและ 'Toxic Culture' ได้อย่างไร กับคุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม...

Responsive image

AIS เร่งทำ Innovative Culture ตั้งทีม NEXT หนุนสร้าง Internal Startup เฟ้นหาธุรกิจใหม่

AIS ชู “นวัตกรรม” เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมขององค์กร จัดตั้งหน่วยงานใหม่ร่วมสนับสนุนแนวคิด พร้อมทั้งผลักดันไอเดีย Startup ของพนักงานให้เกิดขึ้นได้จริง เสริมการ Transform สู่ Digital Life...

Responsive image

Startup 101: ดูแลพนักงาน เหมือนที่เราดูแลลูกค้า 5 คำแนะนำสำหรับ Startup

หลังจากผ่านช่วงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ หรือเมื่อบริษัทต้องปรับเพิ่มขนาดเพื่อการเจริญเติบโต หนึ่งในสิ่งที่เหล่า Startup ต้องเจอ หรือเคยเจอ คือเรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคล ต้อง...