Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

The Executive

Rethink Reimagine Reskill ไม่คิดคนเดียว ไม่ทำซ้ำกับคนอื่น พาธุรกิจเดินหน้าแบบ ศุภจี แห่ง ดุสิตธานี

ในวันที่ธุรกิจท่องเที่ยวไม่เหมือนเดิม ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว เดินหน้าต่ออย่างไร?Rethink Reimagine และ Reskill คือ 3R ที่คุณศุภจี แม่ทัพแห่งดุสิตธานี พาธุรกิจเดินหน้าต่อในยามวิกฤติ...

ตีโจทย์ SME - Startup ปูทางสู่ IPO กับ ดร.ภากร แห่ง SET

เมื่อเงินทุน คือ ปัจจัยหลักสำหรับการทำธุรกิจ SME และ Startup จะสามารถสเกลด้วยการระดมทุนจากการขาย IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสร้างการเติบโตในมาตรฐานแบบบริษัทมหาชนได้อย่างไร รวมถึงความ...

ถอดบทเรียน Kerry Express ความสำเร็จที่ไม่ได้มาเพราะโชค

ธุรกิจขนส่งสินค้านับเป็นธุรกิจที่สร้างและขับเคลื่อนหลายธุรกิจการขายสินค้าในโลกออนไลน์ ร่วมไปถึงสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการใช้บริการขนส่ง ซึ่งสำหรับ Kerry Express เอง ความ...

สถานการณ์โควิด กับ บททดสอบระบบงาน IT ตลาดหลักทรัพย์

ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบในหลายๆ ด้านจาก New Normal เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในส่วนของระบบงาน IT ที่ต้องมีการพัฒนาในหลายด้านเพื่อรองรับการเปลี่ย...

ใช้ Digital เพื่อ Self Care สู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรแห่งคุณค่า

การถูก Disrupt ในวงการการแพทย์เป็นอย่างไร ? การคิดและทำตามแบบเก่าอาจไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง แล้วแนวทางของการประยุกต์ใช้ Digital จะทำอย่างไรได้บ้าง ? เพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็นอง...