Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SUSTAINABLE FOCUS

Apple ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 55% ตั้งเป้าสู่ Net Zero ในปี 2030

Apple เผยรายงานความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม และประกาศปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2024

Accelerator เฉพาะทาง เทรนด์ใหม่พร้อมพา Startup กู้โลกไปด้วยกัน

เป็นที่ทราบกันดีใน Startup Ecosystem ว่า Accelerator เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดัน Startup ให้เติบโตไปเป็นธุรกิจที่แข็งแรง พร้อมพัฒนานวัตกรรมและสร้าง Product และ Service ที่ดี...

ปตท. จับมือ Sertis พัฒนาระบบจัดการพลังงานด้วย AI, Blockchain กับอาคาร EnCo ต้นแบบ Smart City

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ บริษัท เซอร์ทิส จำกัด  2 พันธมิตรธุรกิจไทยร่วมพัฒนา “ระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะด้วยดิจิทัล” พลิกโฉมการจัดการพลังงานรูปแบบใหม่ให้ศูนย์เอนเน...

Banpu มุ่งสู่บริษัทพลังงานแบบครบวงจร ทั้ง Clean Energy และเชื่อมโยงดิจิทัล

เป็นที่ทราบกันดีว่าบ้านปู (Banpu) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน โดยดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออ...

Sansiri จับมือ BCPG นำร่องการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ด้วย Blockchain ครั้งแรกในอาเซียน

โครงการนำร่องดังกล่าวเป็นการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในโครงการที่พักอาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโครงการเป็นความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์...

ปตท. จับมือกลุ่มบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก Energy Web Foundation (EWF) มุ่งนำ Blockchain มาใช้ในธุรกิจพลังงานแล้ว

เราอาจได้ยินข่าวว่า Blockchain สามารถมาช่วยภาคธุรกิจพลังงานได้ และนี่ถือเป็นข่าวดีของไทยเมื่อ ปตท. เตรียมพร้อมก้าวสู่ธุรกิจพลังงานในยุค 4.0 ร่วมกับกลุ่มบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ...