Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SUSTAINABLE FOCUS

ถึงเวลาปรับพอร์ตเชิงรุก! Deloitte ชี้การควบรวมธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ decarbonization จะเพิ่มสูงขึ้น พร้อมปรับกลยุทธ์การขายกิจการ/ทรัพย์สินตาม ESG

บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก Deloitte เผยถึงเวลาองค์กรธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกเร่งปรับทิศทางการลงทุน รับความตึงครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และแรงกดดันจากกฎระเบียบด้านประสิทธิภาพของเงินทุนที่เปลี่ยนไป พร้อมปรับพอร์ตให้ 'เขียว' มากขึ้นตามหลัก ESG ปรับสัดส่วนการลงทุน

เรียนรู้บทบาทงานด้าน Sustainability และแนวทางพัฒนาของ Thai AirAsia ที่ยึด Low- cost เป็นหัวใจหลัก

Sustainability มีบทบาทมาขึ้น จนองค์กรต่าง ๆ มีผู้บริหารหลายระดับมาเป็นเจ้าภาพดูแล Sustainable Development (SD) ให้เป็นรูปธรรม ดังเช่นThai AirAsia ที่ยึด Low- cost เป็นแก่น ผลักดัน ...

บ้านปูฯ จับมือ ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวรถขนส่งไปรษณียภัณฑ์ไฟฟ้า ชูรายแรกมอบบริการครบวงจร

บ้านปูฯ มอบยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า 100% ให้แก่ ปณท เพื่อทดสอบการใช้งานซึ่งประกอบด้วย รถตู้ไฟฟ้าที่สามารถขับได้ในระยะทางประมาณ 250-300 กม. ที่น้ำหนักบรรทุก 300-700 กิโลกรัม...

แย้มแนวคิดนวัตกรรมแซ่บๆ จาก 5 Startup team ใน PTT Tech Savvy Agent

Techsauce ได้รับโอกาสให้ร่วมพูดคุยกับ 5 Startup team ตัวแทนของผู้เข้าร่วมโครงการ PTT Tech Savvy Agent โครงการ Internal Startup ที่โดดเด่นมากของ ปตท. มาให้ติดตามกัน...

Accelerator เฉพาะทาง เทรนด์ใหม่พร้อมพา Startup กู้โลกไปด้วยกัน

เป็นที่ทราบกันดีใน Startup Ecosystem ว่า Accelerator เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดัน Startup ให้เติบโตไปเป็นธุรกิจที่แข็งแรง พร้อมพัฒนานวัตกรรมและสร้าง Product และ Service ที่ดี...

ปตท. จับมือ Sertis พัฒนาระบบจัดการพลังงานด้วย AI, Blockchain กับอาคาร EnCo ต้นแบบ Smart City

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ บริษัท เซอร์ทิส จำกัด  2 พันธมิตรธุรกิจไทยร่วมพัฒนา “ระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะด้วยดิจิทัล” พลิกโฉมการจัดการพลังงานรูปแบบใหม่ให้ศูนย์เอนเน...