Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SUSTAINABLE FOCUS

ถึงเวลาปรับพอร์ตเชิงรุก! Deloitte ชี้การควบรวมธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ decarbonization จะเพิ่มสูงขึ้น พร้อมปรับกลยุทธ์การขายกิจการ/ทรัพย์สินตาม ESG

บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก Deloitte เผยถึงเวลาองค์กรธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกเร่งปรับทิศทางการลงทุน รับความตึงครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และแรงกดดันจากกฎระเบียบด้านประสิทธิภาพของเงินทุนที่เปลี่ยนไป พร้อมปรับพอร์ตให้ 'เขียว' มากขึ้นตามหลัก ESG ปรับสัดส่วนการลงทุน

Banpu มุ่งสู่บริษัทพลังงานแบบครบวงจร ทั้ง Clean Energy และเชื่อมโยงดิจิทัล

เป็นที่ทราบกันดีว่าบ้านปู (Banpu) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน โดยดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออ...

Sansiri จับมือ BCPG นำร่องการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ด้วย Blockchain ครั้งแรกในอาเซียน

โครงการนำร่องดังกล่าวเป็นการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในโครงการที่พักอาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโครงการเป็นความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์...

ปตท. จับมือกลุ่มบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก Energy Web Foundation (EWF) มุ่งนำ Blockchain มาใช้ในธุรกิจพลังงานแล้ว

เราอาจได้ยินข่าวว่า Blockchain สามารถมาช่วยภาคธุรกิจพลังงานได้ และนี่ถือเป็นข่าวดีของไทยเมื่อ ปตท. เตรียมพร้อมก้าวสู่ธุรกิจพลังงานในยุค 4.0 ร่วมกับกลุ่มบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ...

จีนสร้างโซล่าร์ฟาร์มรูปหมีแพนดายักษ์ หวังสร้างความตระหนักด้านการใช้พลังงาน

เมื่อพูดถึงโซล่าร์ฟาร์ม หรือรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราพบเห็นกันทั่วไป ส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในลักษณะของแถวและคอลัมน์ ซึ่งมีรูปแบบเป็นเรียงตัวกันเป็นตารางเรียงอย่างเป็นระเบียบ แต่โรงไ...