Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SUSTAINABLE FOCUS

ปัญหาสภาพอากาศภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง AI จะช่วยโลกได้อย่างไร?

ผลกระทบมากกับความท้าทายใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิธีที่เราผลิตและใช้พลังงานและ AI มีศักยภาพในการช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แย้มแนวคิดนวัตกรรมแซ่บๆ จาก 5 Startup team ใน PTT Tech Savvy Agent

Techsauce ได้รับโอกาสให้ร่วมพูดคุยกับ 5 Startup team ตัวแทนของผู้เข้าร่วมโครงการ PTT Tech Savvy Agent โครงการ Internal Startup ที่โดดเด่นมากของ ปตท. มาให้ติดตามกัน...

Accelerator เฉพาะทาง เทรนด์ใหม่พร้อมพา Startup กู้โลกไปด้วยกัน

เป็นที่ทราบกันดีใน Startup Ecosystem ว่า Accelerator เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดัน Startup ให้เติบโตไปเป็นธุรกิจที่แข็งแรง พร้อมพัฒนานวัตกรรมและสร้าง Product และ Service ที่ดี...

ปตท. จับมือ Sertis พัฒนาระบบจัดการพลังงานด้วย AI, Blockchain กับอาคาร EnCo ต้นแบบ Smart City

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ บริษัท เซอร์ทิส จำกัด  2 พันธมิตรธุรกิจไทยร่วมพัฒนา “ระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะด้วยดิจิทัล” พลิกโฉมการจัดการพลังงานรูปแบบใหม่ให้ศูนย์เอนเน...

Banpu มุ่งสู่บริษัทพลังงานแบบครบวงจร ทั้ง Clean Energy และเชื่อมโยงดิจิทัล

เป็นที่ทราบกันดีว่าบ้านปู (Banpu) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน โดยดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออ...

Sansiri จับมือ BCPG นำร่องการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ด้วย Blockchain ครั้งแรกในอาเซียน

โครงการนำร่องดังกล่าวเป็นการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในโครงการที่พักอาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโครงการเป็นความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์...