LATEST IN ดีป้า

depa เคาะ 9 โครงการสนับสนุน Digital Startup ไทย เร่งติดปีกภาคธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน

depa เคาะ 9 โครงการสนับสนุน Digital Startup ไทย เร่งติดปีกภาคธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน รับชีวิตวิถีใหม่ พร้อมประเมินว่าจะสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 100 ...

depa จับมือ nintendo ปั้นผู้ผลิตและพัฒนาเกมสัญชาติไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa จับมือกับ Nintendo ซึ่งเป็นบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ เปิดตัวโครงการ depa Game Accelerator Program เพื่อค้นหาผลักดันผู้ผลิตและผู้พัฒนาเกมสัญชาติไท...

DEPA จับมือ พันธมิตร เปิดโครงการ depa Game Accelerator Program ปั้นผู้ผลิต-พัฒนาเกมสัญชาติไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก

DEPA ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย และ อินโฟเฟด เปิดตัวโครงการ depa Game Accelerator Program ปั้นผู้ผลิตและพัฒนาเกมสัญชาติไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก...

DEPA แถลงผลความสำเร็จของโครงการ DIGITAL STARTUP พร้อมผลักดันคนรุ่นใหม่ต่อไป

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการ...

JOB