LATEST IN วัคซีนทางเลือก

หอการค้าไทย ระบุ รัฐบาลบอกว่ามีวัคซีนเพียงพอ เอกชนไม่จำเป็นต้องหามาเพิ่ม

หอการค้าไทย ได้แถลงการณ์ผ่านเพจ Thai Chamber ระบุว่า จากการประชุมร่วมกับรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันนี้ (28 เม.ย.) รัฐบาลได้แสดงความขอบคุณที่หอการค้าและภาคเอกชนได้เข้ามา...

JOB