Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN advertising

DAAT เผยภาพรวมงบโฆษณาบนสื่อดิจิทัล ปี 2563 เติบโตกว่าคาดการณ์ถึง 8% อุตสาหกรรมยานยนต์ครองแชมป์ ลงทุนสูงสุด

DAAT เผยภาพรวมงบโฆษณาบนสื่อดิจิทัล ปี 2563 เติบโตกว่าคาดการณ์ถึง 8% อุตสาหกรรมยานยนต์ครองแชมป์ ลงทุนสูงสุด...

วิเคราะห์ธุรกิจเอเจนซี่ พร้อมแย้มกลยุทธ์หลังวิกฤต COVID-19

ธุรกิจเอเจนซี่โฆษณาประชาสัมพันธ์ถือว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการการควบคุมโรคที่ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปอย่างยากลำบาก แต่ใ...

Media industry and COVID-19

Media industry in the uncertain COVID-19 outbreak is surely gained popularity, but one thing to be sure is they also suffer from the pandemic. Check out what makes this happen to t...

เมื่อแบรนด์เปลี่ยนพื้นที่โฆษณาไปอยู่บนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Firestone x Nissin

ในสภาวะการระบาด COVID-19 เช่นนี้ แน่นอนว่าหลาย ๆ ธุรกิจก็ต้องมีการปรับตัวกับสถานการณ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงในอุตสาหกรรมการโฆษณาที่ได้ปรับรูปแบบไปอยู่บนถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย...

Facebook เปิดตัวโฆษณาคั่นระหว่างคลิปในอีก 21 ประเทศ

ก่อนหน้านี้ Facebook เปิดตัว Ad Break ฟีเจอร์ช่วงพักโฆษณาสำหรับคลิปวีดีโอบนเพจ เปิดช่องให้คนทำเพจที่เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์สร้างรายได้จากวิดีโอแบบยาวครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ใน 5...

แผนใหม่ Amazon จับจุดโฆษณา Google Ads มาเพิ่มรายได้

เพราะเทรนด์และพฤติกรรมผู้บริโภคไม่เคยหยุดนิ่ง การแข่งขันในโลกออนไลน์ก็สูงขึ้นมาก Amazon พี่ใหญ่ของอุตสาหกรรมช็อปปิงออนไลน์ซึ่งมีรายได้ส่วนหนึ่งจากธุรกิจโฆษณาราว 1.4 พันล้านดอลลาร์ต...

JOB