LATEST IN AWS

[Exclusive] Digital Transformation ที่ NASA: เราใช้ไอทีศึกษาดาวเคราะห์แม่อย่างไร?

วันนี้เราไม่ได้จะมาเล่าเรื่องไอทีในองค์กรเล็กๆ แต่เราจะมาเล่าเรื่องใหญ่อย่างการศึกษาดาวเคราะห์ และการใช้ไอทีในองค์กรอย่าง "NASA"......

LIVE UPDATE: AWS re:Invent 2016 in Las Vegas

We’re live from Las Vegas for the AWS re:Invent 2016 organized by Amazon Web Services (AWS). The conference attracts up to 20k of developers around the world.......

สัมภาษณ์พิเศษ "TSQUARE" ผู้ให้บริการ Big Data ด้านการจราจร แบบ Real time

ในงาน AWS Summit 2016 ที่สิงคโปร์ เราได้พบและรู้จักกับ TSQUARE ผลงานไทยที่ได้ไป Showcase บนเวทีใหญ่ และได้มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณกรกต วงศ์ไพศาลสิน Assistant General Manager ของ...

สัมภาษณ์พิเศษ Shane Owenby ถึงการตั้งสำนักงาน Amazon Web Services (AWS) ในประเทศไทย

Amazon Web Services Thailand (AWS Thailand) ได้เปิดสำนักงานในกรุงเทพฯ วันนี้นอกจากจะได้รับทราบข่าวแบบสดไวแล้ว เรายังได้มีโอกาสสัมภาษณ์ต่อเนื่องกับคุณ Shane Owenby ซึ่งเป็น Managing...

JOB