Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN indorama-ventures

GEN Z ดึงวัสดุรีไซเคิลปั้นแฟชั่นรักษ์โลก ในโครงการ RECO Young Designer Competition 2020

โครงการ RECO Young Designer Competition 2020 โดยอินโดรามา เวนเจอร์ส...

ถอดบทเรียน พาธุรกิจไทย ไประดับโลก จากนักธุรกิจชั้นนำ

บทความฉบับนี้ ถือเป็นบทสรุปของการสัมมนาในงาน “SelectUSA: Helping Thai Companies Go Global” โดยภายในการสัมมนานี้ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขยับขยายการทำธุรกิจของประเทศไทย สู่ประเทศสหรั...

Indorama Ventures เดินหน้าสนับสนุนการจัดการขยะพลาสติก เข้าร่วม Global Plastic Action Partnership

Indorama Ventures ประกาศเข้าร่วมหุ้นส่วนปฏิบัติการขยะพลาสติกโลก หรือ Global Plastic Action Partnership: GPAP จัดตั้งโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)...

Accenture และ SAP ลุยสนับสนุน Indorama Ventures เสริมศักยภาพการองค์กรด้วย Digital Solution

Accenture และ SAP SE ประกาศความร่วมมือพร้อมสนับสนุน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL ในด้านการออกแบบ พัฒนาและวางระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรด้วยโซลูช...

Indorama Ventures ชวนดีไซเนอร์จุดไอเดียฟื้นชีพขยะรีไซเคิลในโครงการ RECO Young Designer 2020

Indorama Ventures เดินหน้าโครงการ “RECO Young Designer Competition 2020” (รีโค่) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ท้าไอเดียดีไซเนอร์รุ่นใหม่ อายุระหว่าง 17-35 ปี ร่วมประกวดออกแบบแฟชั่นเพื่อค...

Indorama Ventures กับ กระบวนการจัดการปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

Indorama Ventures ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก โดย 1 ใน 5 ของขวด PET ที่ใช้กันทั่วโลก ผลิตจากเม็ดพลาสติกของเขาทั้งสิ้น ด้วยปัญหาของขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แล...

Indorama Ventures เดินหน้ามอบเงินช่วยเหลือชุมชนในนานาประเทศสู้ COVID-19

Indorama Ventures สานต่อการให้ความช่วยเหลือชุมชนในนานาประเทศอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และความเป็นอยู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งใน...