Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Indorama Ventures

Accenture และ SAP ลุยสนับสนุน Indorama Ventures เสริมศักยภาพการองค์กรด้วย Digital Solution

Accenture และ SAP SE ประกาศความร่วมมือพร้อมสนับสนุน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL ในด้านการออกแบบ พัฒนาและวางระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรด้วยโซลูช...

Indorama Ventures ชวนดีไซเนอร์จุดไอเดียฟื้นชีพขยะรีไซเคิลในโครงการ RECO Young Designer 2020

Indorama Ventures เดินหน้าโครงการ “RECO Young Designer Competition 2020” (รีโค่) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ท้าไอเดียดีไซเนอร์รุ่นใหม่ อายุระหว่าง 17-35 ปี ร่วมประกวดออกแบบแฟชั่นเพื่อค...

Indorama Ventures กับ กระบวนการจัดการปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

Indorama Ventures ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก โดย 1 ใน 5 ของขวด PET ที่ใช้กันทั่วโลก ผลิตจากเม็ดพลาสติกของเขาทั้งสิ้น ด้วยปัญหาของขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แล...

Indorama Ventures เดินหน้ามอบเงินช่วยเหลือชุมชนในนานาประเทศสู้ COVID-19

Indorama Ventures สานต่อการให้ความช่วยเหลือชุมชนในนานาประเทศอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และความเป็นอยู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งใน...