Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN krungsri-finnovate

กรุงศรีเตรียมเปิดกองทุน "กรุงศรี ฟินโนเวท" พร้อมเปิดเผยกลยุทธ์ดิจิทัลในปี 2017

ข่าวล่าสุดเปิดเผยว่า ขณะนี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กำลังอยู่ระหว่างขออนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดบริษัทลูก กรุงศรี ฟินโนเวท (Krungsri Finnovate) เพื่อร่วมลงทุน (เวนเจอร์ แ...