Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN NECTEC

เปิดใจนักพัฒนา Thai NLP กับการพัฒนาให้ ‘ดิจิทัล’ เป็นฝ่ายเข้าใจ ‘คนไทย’

ล่าสุด 3 หน่วยงานระดับประเทศอย่าง KBank, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ NECTEC ได้จับมือกันประกาศความสำเร็จของ Thai NLP เตรียมพร้อมปัญญาประดิษฐ์ให้เข้าใจภาษามากยิ่งขึ้น...

KBank จับมือ จุฬาฯ และ Nectec พัฒนา ‘NLP ภาษาไทย’ เข้าใจภาษาไทยเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

KBank จับมือจุฬา และ Nectec ประกาศความสำเร็จในการพัฒนา Thai NLP โปรแกรมที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ "เข้าใจภาษาไทย" อย่างเป็นธรรมชาติ ต่เปิดโอกาสให้คนไทยใช้และต่อยอด Digital Service ได้เต...

JOB