พาธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตด้วย Outward Mindset พร้อม Unpack กลยุทธ์ความสำเร็จของกลุ่มบริษัท Food Passion

“จะทำอย่างไรให้องค์กรเติบโตเเบบก้าวกระโดดในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้” โจทย์สำคัญที่หลายหน่วยงานพยายามหาวิธีมาอัพเกรด ติดอาวุธให้บุคคลากร ในครั้งนี้ Techsauce ร่วมกับ SEAC เเชร์ความรู้ที่จะช่วยเเนะเเนวทางให้องค์กรที่ต้องการอัพเกรด และติดอาวุธให้เก่งขึ้น ควรเริ่มต้นอย่างไร?

สร้างเป้าหมาย 

ก่อนเข้าสู่บทเรียนคงต้องมาทำความรู้จักกับกระบวนการคิดที่เเบ่งเป็น 3 ส่วน ได้เเก่ 400% , ง่ายขึ้น, Change  ที่จะช่วยวัดผลลับขององค์กร จากผลสำรวจจากนักวิชาการการพบว่า องค์กรที่สามารถระบุ Mindset ที่มุ่งหวังได้จะประสบความสำเร็จในการสร้างการเปลี่ยนเเปลงมากกว่าองค์กรที่มองข้ามจุดๆ นี้ถึง 4 เท่า ปัจจุบันหลายองค์กรอาจมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรไปในเชิงพฤติกรรม เช่น การให้คนในองค์กรทำงานมากขึ้น, เสริมความรู้ให้กับพนักงาน สุดท้ายแล้วพฤติกรรมเหล่านี้สามารถทำให้องค์กรไปสู่จุดหมายหรือสิ่งที่ตั้งไว้จริงหรือ?  

ก่อนหน้านี้องค์กรส่วนมากตั้งเป้าเติบโตขึ้นทุกปี แต่ในช่วงวิกฤตเเบบนี้ทำให้ทุกองค์กรอาจเปลี่ยนเป้าหมายที่มุ่งเน้นการอยู่รอดช่วง Covid-19 ที่ล๊อคดาวน์ไป 2 เดือน ซึ่งเราจะปรับตัวในระยะเวลาสั้นๆ อย่างไรให้ทันวิกฤตและจะยังคงสร้างการเติบโตให้องค์กรต่อไปได้ จากประสบการณ์ตรงของ บริษัท Food Passion ที่นำวิธีนี้มาใช้งานในบริษัทได้กล่าวว่า ได้เริ่มพัฒนาองค์กรในระยะเวลาจำกัดโดยเริ่มจากสร้างทีม Scrum ที่เเข็งเเกร่งจากการปรับ Mindset ด้วยเเนวคิดที่ว่าการสร้างทีมเราไม่สามารถบังคับใครได้ ดังนั้นการสร้าง Mindset ให้คนทำงานร่วมกันและเห็นใจกันเเละกัน มีเป้าหมายที่มองภาพเดียวกันได้ คือส่วนสำคัญสำคัญในการฝ่าวิกฤตพร้อมพัฒนาองค์กรไปสู่การเติบโตที่ตั้งไว้

วิธีคิดนอกกรอบ ให้การทำงานระหว่าง “คน กับ คน” เป็นเรื่องที่….”ง่ายขึ้น”

Mindset หากแบ่งจากรูปแบบการทำงานของคนจะเเบ่งได้ 2 ประเภท คือ คนที่ทำให้งานง่ายขึ้น กับ คนที่ทำงานให้ยากขึ้น เชื่อว่าหลายคนไม่อยากทำงานที่ยากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ประเภทไหนเเล้วเราจะทำอย่างไร? หากเปรียบเทียบด้วยพฤติกรรม 

  • คนที่ทำงานให้ยากขึ้น จะมองเพียงความต้องการของตน มุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ของตน มองผู้อื่นเป็นเพียงวัตถุ ที่เรียกว่า Inward “ผู้อื่นไม่สำคัญเท่ากับฉัน” ผลลัพธ์ของงานจะกลายเป็นคิดคนเดียว
  • คนที่ทำงานให้ง่ายขึ้น จะมองเห็นถึงความต้องการวัตถุประสงค์ ความท้าทาย ของผู้อื่นด้วยความคิดที่เห็นถึงความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน ให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของผู้อื่นด้วย เรียกว่า Outward “ผู้อื่นมีความสำคัญเท่ากับตน”  ผลลัพธ์ของงานจะกลายเป็นการร่วมคิดของทีม

การสร้างทีมในระยะเวลาอันสั้นเพื่อสร้างงานให้เกิดขึ้นช่วงสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้สิ่งสำคัญอาจไม่ใช่การสร้างกิจกรรมจากพฤติกรรมเดิมๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์แต่เราต้องเริ่มสร้าง Outward Mindset ให้เกิดขึ้นในองค์กร สิ่งนี้จะเป็นฐานของการสร้างทีมที่เเข็งเเกร่งเเละพร้อมสร้างงานอย่างรวดเร็วได้ เพราะเมื่อคนในองค์กรมีความพร้อมทั้งความรู้และความคิดอยากทำงานให้สำเร็จร่วมกัน ผลลัพธ์ของงานจะออกมาตามวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน ถึงแม้จะเจออุปสรรค แต่เมื่อฐานองค์กรอย่าง คน พร้อมก็สามารถผ่านไปได้ง่าย

อย่ามองว่า คนไม่เก่งคือ อุปสรรค แต่ต้องดึงความสามารถเฉพาะของบุคคลนั้นมารวมทีมสร้างงาน

ในหลายองค์กรมักมีคนหลายประเภทรวมถึงความสามารถที่หลากหลายเเตกต่างกันออกไปตามความถนัดของตนซึ่งเป็นเรื่องอยากในการรวมคนที่แตกต่างให้อยู่ร่วมกัน บริษัท Food Passion ได้พูดให้เห็นภาพจากประสบการณ์ในองค์กรในช่วงที่ต้องสร้างงานในระยะเวลาเพียง 2 เดือนให้สำเร็จว่า 

  • เมื่อองค์กรเจอกับวิกฤตและต้องสร้างงานให้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นแถมทุกอย่างนั้นถูกจำกัดหมดไม่ว่าจะเป็น  บุคลากร  เงินทุน  เวลา สิ่งหนึ่งที่ทางองค์กรเริ่มสร้างให้เกิดขึ้นก่อนเริ่มสร้างงานคือ สร้างทีมแบบ Scrum และสร้าง Outward Mindset มองวัตถุประสงค์ที่ต้องสร้างงานให้สำเร็จรวมกันขึ้นเพื่อสร้างรากฐานที่เเข็งเเรงพร้อมรับทุกสถานการณ์และอุปสรรคให้ ทีมงาน ก่อนสร้างงาน
  • ลดขั้นตอนการทำงานเพราะเรามีข้อจำกัดเรื่องเวลาดังนั้นหากเราต้องทำงานให้เร็ว เราต้องไว้ใจทีม ในเรื่องของการตัดสินใจเมื่อส่งตัวเเทนหัวหน้าทีมไปทำงานต้องเชื่อใจและพร้อมให้เพื่อนร่วมทีมตัดสินใจ
  • สร้างทีมที่ดีอย่ามองผู้อื่นเพียงเพราะเขาเก่ง ความชอบ หรือ มองเป็นเพียงพาหนะไว้ใช้งาน เเต่ต้องสร้างทีมโดยทุกคนมีความสำคัญ เห็นความคิดและไอเดียทุกคนมีความสำคัญเท่าๆ กันสร้างให้คนในทีมกล้าเเสดงความคิดเห็น ไม่มีใครเหนือกว่าใครแต่ทุกคนมีผลลัพธ์ร่วมกัน ที่ไม่ใช่ต่างคนต่างเป็นอุปสรรคของกันเเละกัน

สร้าง Mindset ให้คนในองค์กร “กล้าลองผิด กล้าลองถูก” จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนเเปลง

สำหรับองค์กรขนาดเล็กเป็นเรื่องง่ายที่จะกล้าลองผิด ลองถูก กล้าลองทำสิ่งใหม่แต่ใช่ว่าขนาดองค์กรจะเป็นอุปสรรค เพราะการสร้างความกล้าในตัวบุคคลเราเเค่เริ่มสร้าง Mindset ให้คนในองค์กร หรือ ผู้ใหญ่ในองค์กร มองเห็นว่าทุกคนเป็น คน ทุกความคิดไม่มีสิ่งใดที่ไม่ดี ทุกความผิดพลาดใช่ว่าต้องถูกตำหนิ ถูกต่อว่า แต่ให้มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับความคิดใหม่ๆ จากคนในองค์กรที่อยู่ร่วมกัน หากสามารถสร้างความคิดนี้ให้เกิดขึ้นเชื่อว่าจะมีคนอีกมากจะกล้าลุกขึ้นมาสร้างสรรค์ความคิดดีๆ ให้องค์กร เพราะเราทลายกำเเพงความกลัวไปแล้ว

สุดท้ายเเล้วนั้นการปรับเปลี่ยนบางอย่างให้ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องยากแค่ลองเปลี่ยน Mindset เปลี่ยนมุมมองก็สามารถสร้างรากฐานของคนให้พร้อมรับมือกับอุปสรรคหรือ วิกฤตได้เเละพร้อมพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

สามารถดาวน์โหลด Material ของ session นี้ https://bit.ly/2Dj1AL0 และทำแบบทดสอบได้ที่ arbinger.seasiacenter.com 

สมัคร YourNextU อัปเดตทักษะให้ตัวคุณก้าวทันโลกแบบไม่จำกัด พร้อมรับส่วนลดถึง 500 บาทได้แล้ววันนี้ - 5 กันยายน 63

เหลือเวลาอีก 3 วันเท่านั้น สำหรับการใช้สิทธิ์ส่วนลดสมัครเรียน YourNextU ได้ครบทุกทักษะที่ตลาดต้องการ สมัครวันนี้รับส่วนลดถึง 500 บาท เมื่อซื้อแพคเกจ Virtual Class หรือ Full-access ใช้ได้ทั้งราย 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี

เพียงกรอกโค้ด TSSE500

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสมัครได้ที่ www.yournextu.com

RELATED ARTICLE

Responsive image

สรุป 5 ประเด็นสำคัญที่ควรรู้ จาก white paper หยวนดิจิทัลของธนาคารกลางจีน

ธนาคารกลางจีน (People’s Bank of China: PBOC) ได้เผยแพร่รายงานความคืบหน้าของ White Paper สกุลเงินหยวนดิจิทัล หรือ Digital Currency Electronic Payment (DCEP) ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 201...

Responsive image

เมื่อตลาด Search Engine อาจไม่ได้เป็นของ Google อีกต่อไป แต่บริษัทเทคโนโลยีหน้าใหม่กำลังตีตื้น

พฤติกรรมการค้นหาของผู้ใช้งานในลักษณะนี้ด้วยช่องทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นก็กำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ตลาด Search Engine จึงได้แตกตัวออกมามี SEO ใหม่ ๆ ที่เราอาจไม่คุ้นชื่อมาก่อน และเ...

Responsive image

EDI (Electronic Data Interchange) จะเป็นพื้นฐานการเติบโตของธุรกิจ ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่สิ้นสุด

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องเร่งปรับตัวเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล Comarch กับบทบาทการเป็นบริษัทแนวหน้าที่นำระบบ EDI มาเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจ ...