Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN personalized-marketing

สตาร์ทอัพไทยน้องใหม่ เปิดตัว Calldi แอปพลิเคชันวิเคราะห์นิสัยจากเบอร์มือถือ

Calldi Company Limited สตาร์ทอัพด้านไอทีน้องใหม่ของเมืองไทย เปิดตัว Calldi แอปพลิเคชันวิเคราะห์นิสัยจากเบอร์มือถือพร้อมฟีเจอร์ให้คำแนะนำก่อนการติดต่อ...

แบรนด์จะเข้าถึงลูกค้าแบบ Personalization อย่างไร โดยที่ไม่ไปรุกล้ำความเป็นส่วนตัว (Privacy)

ความไว้วางใจ คือจุดที่สมดุลระหว่างการปรับแต่งแบบเฉพาะบุคคล (Personalization) และความเป็นส่วนตัว (Privacy) หากปราศจากความไว้วางใจ ลูกค้าจะยิ่งมีความกังวลเรื่อง “ความเป็นส่วนตัว” มาก...

SASOM ขยายตลาด เพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่ เตรียมใช้ AI เพิ่มศักยภาพตอบสนองลูกค้าเฉพาะราย

SASOM (สะสม) ต่อยอดความสำเร็จแพลตฟอร์มซื้อขายของสะสม ของแบรนด์เนมและของหายากรายแรกในเอเชีย รุกเพิ่มพอร์ตกลุ่มสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกและขยายฐานลูกค้า เตรียมนำเทคโนโลยี AI เข้าม...