LATEST IN TU

คุยกับอาจารย์รัฐศาสตร์ มธ. ครั้งแรกกับการย้ายห้องเรียนขึ้นสู่ออนไลน์ รับ Social distancing

คุยกับ อ.ดร. พีระ เจริญวัฒนนุกูล หนึ่งในอาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงตัวอย่างของการปรับตัวจากรั้วมหาวิทยาลัยอันดับต้นของประเทศ ในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนให้ก้...

dtac และ SIIT มธ.เปิดตัว AI Lab มุ่งยกระดับการวิจัย โดยใช้ข้อมูลจริงในโลกธุรกิจ

dtac และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเปิดตัวห้องปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Lab) มุ่งพัฒนาและเชื่อมต่อศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล...

AIS จับมือ มธ. นำ IoT ใช้ในมหาวิทยาลัย ยกระดับเป็น TU Smart City

AIS โชว์ศักยภาพผู้นำนวัตกรรม IoT อันดับ 1 ของไทย บนโครงข่าย NB-IoT ที่ครอบคลุมแล้วทั่วประเทศ โดยมีองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ให้ความไว้วางใจใช้บริการ IoT โซลูชันส์อย่าง...

JOB