LATEST IN ZTE

ออสเตรเลียแบน Huawei-ZTE ห้ามขายอุปกรณ์เครือข่าย 5G หวั่นกระทบความมั่นคง

นี่คือผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังสำหรับผู้บริโภคอย่างรุนแรง Huawei ถือเป็นผู้นำเรื่อง 5G ในระดับโลก ซึ่งมีความปลอดภัยและรัดกุมในด้าน Wireless Technology ออสเตรเลียมาอย่างยาวนานถึง 15 ปี.....

JOB