LATEST IN AIS 5G

วิสัยทัศน์ AIS 5G ลุยสร้าง Digital Infrastructure ใน EEC ภาคสาธารณสุข ฟื้นฟูประเทศไทย

AIS ประกาศวิสัยทัศน์เครือข่าย AIS 5G - Forging Thailand’s Recovery สร้าง 5G ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศให้เป็น Digital Infrastructure ใหม่ของประเทศ...

AIS เดินหน้าสู้ภัย COVID-19 ทยอยส่งมอบหุ่นยนต์ 5G ผู้ช่วยคุณหมอ แล้ว คาดครบทั้งหมด 22 แห่ง ต้น พ.ค. นี้

AIS เดินหน้าภารกิจ “AIS 5G สู้ภัย โควิด-19” เต็มสูบ นำพลานุภาพ 5G ร่วมแก้วิกฤต ช่วยเหลือคนไทยทุกภาคส่วน เปิดเส้นทางทีม AIS ROBOTIC LAB แล็บพัฒนาหุ่นยนต์ 5G รายแรกรายเดียวในไทย ผู้อ...

JOB