5 เทรนด์การลงทุนในเทคโนโลยี เติบโตสูง ปี 2023 โดย Morgan Stanley | Techsauce

5 เทรนด์การลงทุนในเทคโนโลยี เติบโตสูง ปี 2023 โดย Morgan Stanley

Morgan Stanley วิเคราะห์ 5 เทรนด์การลงทุนในเทคโนโลยีที่เหล่าบริษัทและนักลงทุนสนใจจับตามองในปี 2023 ทั้งภาคอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ต่อเนื่องยังธุรกิจประกันภัยและการดูแลสุขภาพ 

5 เทรนด์การลงทุนในเทคโนโลยี เติบโตสูง ปี 2023 โดย Morgan Stanley

อุตสาหกรรมที่กำลังก้าวสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Connectivity)

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงสนใจซอฟต์แวร์แต่ที่ช่วยจัดการขั้นตอนต่างๆ ของธุรกิจในแต่ละวัน แต่หลายเจ้ากำลังหาแนวทางปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปสู่ดิจิทัลที่สามารถจัดการกระบวนการต่างๆ ให้เหมาะสมกับระบบตนเองและเสริมประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปีนี้ ภาคยานยนต์ พลังงานและการก่อสร้าง เป็นภาคที่ตื่นตัวสูง นอกจากนี้บริษัทขนาดเล็กที่ในช่วงเริ่มแรกของทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัลยังมีอีกจำนวนมาก 

เพราะขณะเดียวกันการลงทุนในซอฟต์แวร์นั้นตามมาด้วยตัวเงินมหาศาล จุดนี้เปิดโอกาสให้กับบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่อาจสนใจซื้อกิจการหรือสนับสนุนการลงทุน มากไปกว่านั้นภาคเอกชนก็มีทบาทในการคิดค้นและนำเสนอโซลูชันที่น่าสนใจมากมายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในภาคอุตสาหกรรม การลงทุนในบริษัทเหล่านี้ก็จะทำให้ได้ผลตอบแทนที่ต่อเนื่องสำหรับโปรดักต์เช่นเดียวกัน 

Insurtech อนาคตของบริการดิจิทัลแอพลิเคชัน

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจประกันภัยเกิดใหม่และตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ลงลึกขึ้น โดยมีการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสำคัญและมีความสามารถในการทำกำไรที่น่าดึงดูดใจ Insurtech จะถูกพัฒนามากขึ้นจากหลายเจ้า ทั้งแอพพลิเคชันและซอฟต์แวร์จะเติบโตต่อเนื่องหลังจากนี้  ถึงขั้นที่แอพลิเคชัน Insurtech จะมีการใช้งานและพัฒนาเทียบเท่าแอพลิเคชันธนาคารในทศวรรษที่ผ่านมา 

Insurtech ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บข้อมูล จัดารข้อมูลตลอดจนประมวลผลข้อมูล ทั้งในรูปแบบ Internet of Things (IoT) ที่เป็น Physical Devices และซอฟต์แวร์ AI ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความเสี่ยง ออกแบบนโยบายการรับประกันภัย ซึ่งประหยัดต้นทุนและมีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีต จุดนี้จะเปิดโอกาสให้กับบริษัทที่นำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า คล้ายกับที่พวกเขาทำในธนาคารเพื่อผู้บริโภคและบริการทางการเงิน  

Healthcare Technology ที่สร้างความต่อเนื่องในการรักษาผู้ป่วย 

การดูแลสุขภาพจะยังคงเป็นภาคที่ถูกพัฒนาเข้มข้นมากขึ้น เพื่อปรับปรุงการรักษาผู้ป่วยและเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงการรักษาโรค การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ลดช่องว่างระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย เทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพยังต้องการเทคโนโลยีที่สร้างความต่อเนื่องในการรักษาได้ และมีการจัดการข้อมูลขั้นสูง (Data-Centric Healthcare) ตลอดจนนำ AI เขามาใช้ 

เช่น เครื่องมือติดตามปริมาณสารสำคัญในร่างกาย ระบบจัดตารางนัดหมายแพทย์และติดตามผลเมื่อจำเป็น หรือแชทบอทตอบคำถามเร่งด่วน แน่นอนว่าซอฟต์แวร์ด้านการดูแลสุขภาพและ Digital Health Toolkit รูปแบบต่างๆ จะกลายเป็นที่ต้องการอย่างกว้างขวางมากขึ้น

AI-Cloud สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP,HR)

หลังจากเผชิญกับปรับรูปแบบการทำงานครั้งใหญ่ หลายบริษัทมองหาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร (ERP) และทรัพยากรบุคคล (HR)  

สำหรับ ERP หรือ Enterprise Resource Planning เป็นหนึ่งในแนวโน้มที่มาแรงสำหรับระบบคลาวด์ โดยทั่วไปซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งและดูแลผ่านผู้ให้บริการและผู้ใช้งานองค์กรเข้าถึงผ่านเว็บเบราเซอร์จะมีต้นทุนต่ำกว่า โมเดลดังกล่าวกำลังเริ่มเป็นที่สนใจในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนมากขึ้น ผู้ให้บริการที่พิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจะทำให้เป็นที่ไว้วางใจตลาด สำหรับ HR ระบบ AI จะเข้ามามีบบาทสำหรับการสรรหา การรับเข้าทำงาน และการมีส่วนร่วมของพนักงาน  

Digital Infrastructure ที่รองรับข้อมูลมหาศาล

การบริโภคข้อมูลโดยภาคธุรกิจและผู้บริโภคทุกวันนี้เติบโตแบบทวีคูณ ผลักดันให้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทุกประเภทกลายเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะการจัดการดูแลฐานข้อมูล ทั้ง Data Center เสาสัญญาณเคลื่อนที่ ไฟเบอร์ คลาวด์ ฯลฯ ทำให้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาธุรกิจเทคโนโลยีเบื้องหลังเหล่านี้มีการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก มีการควบรวมกิจการและการประเมินมูลค่าในระดับสูง  นอกจากนี้การปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้กำลังขยายขอบเขตไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อเนื่องจากทศวรรษที่ผ่านมาที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเมืองเป็นหลัก 

ความสามารถของเทคโนโลยีและความล้ำสมัยของซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน สร้างระบบการประมวลผลข้อมูล เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน (Interoperability) เกิดพรมแดนใหม่ๆ สำหรับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นมากยิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้ 

อีกทั้งปัจจุบันสตาร์ทอัพและเอกชนขนาดเล็กมีศักยภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะอุตสาหกรรม ธุรกิจต่างแข่งขันกันเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาด สำหรับบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทหลักทรัพย์เอกชนที่กำลังมองหาพื้นที่ลงทุนใหม่เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน อาจนำเทรนด์เหล่านี้ประกอบการพิจารณาและติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง 

อ้างอิงข้อมูลจาก

5 Technology Investing Trends for 2023 ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

DataWise ที่ปรึกษาด้าน Data & AI ครบวงจร ผสานความเชี่ยวชาญให้เข้ากับความต้องการลูกค้าได้ลงตัว

คุยเรื่องเทคโนโลยีในองค์กร กับ DataWise ผู้ให้บริการ Data & AI ครบวงจร...

Responsive image

LVMH จะเนรมิตโอลิมปิก ปารีส 2024 ให้เป็นมหกรรมกีฬาที่หรูหราที่สุดในโลก

โอลิมปิก ปารีส 2024 จะกลายเป็นมหกรรมกีฬาที่หรูหราและมีสไตล์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ หลัง LVMH อาณาจักรแบรนด์หรูระดับโลกรับหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลัก และช่วยรังสรรค์ความยิ่งใหญ่ของก...

Responsive image

Traffy Fondue เตรียมนำ 'AI' มาขับเคลื่อน เปลี่ยนเมืองจากเสียงสะท้อนของ 'คน'

Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง ที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเมืองอย่างครบวงจร...