5 เทรนด์การลงทุนในเทคโนโลยี เติบโตสูง ปี 2023 โดย Morgan Stanley | Techsauce

5 เทรนด์การลงทุนในเทคโนโลยี เติบโตสูง ปี 2023 โดย Morgan Stanley

Morgan Stanley วิเคราะห์ 5 เทรนด์การลงทุนในเทคโนโลยีที่เหล่าบริษัทและนักลงทุนสนใจจับตามองในปี 2023 ทั้งภาคอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ต่อเนื่องยังธุรกิจประกันภัยและการดูแลสุขภาพ 

5 เทรนด์การลงทุนในเทคโนโลยี เติบโตสูง ปี 2023 โดย Morgan Stanley

อุตสาหกรรมที่กำลังก้าวสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Connectivity)

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงสนใจซอฟต์แวร์แต่ที่ช่วยจัดการขั้นตอนต่างๆ ของธุรกิจในแต่ละวัน แต่หลายเจ้ากำลังหาแนวทางปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปสู่ดิจิทัลที่สามารถจัดการกระบวนการต่างๆ ให้เหมาะสมกับระบบตนเองและเสริมประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปีนี้ ภาคยานยนต์ พลังงานและการก่อสร้าง เป็นภาคที่ตื่นตัวสูง นอกจากนี้บริษัทขนาดเล็กที่ในช่วงเริ่มแรกของทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัลยังมีอีกจำนวนมาก 

เพราะขณะเดียวกันการลงทุนในซอฟต์แวร์นั้นตามมาด้วยตัวเงินมหาศาล จุดนี้เปิดโอกาสให้กับบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่อาจสนใจซื้อกิจการหรือสนับสนุนการลงทุน มากไปกว่านั้นภาคเอกชนก็มีทบาทในการคิดค้นและนำเสนอโซลูชันที่น่าสนใจมากมายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในภาคอุตสาหกรรม การลงทุนในบริษัทเหล่านี้ก็จะทำให้ได้ผลตอบแทนที่ต่อเนื่องสำหรับโปรดักต์เช่นเดียวกัน 

Insurtech อนาคตของบริการดิจิทัลแอพลิเคชัน

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจประกันภัยเกิดใหม่และตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ลงลึกขึ้น โดยมีการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสำคัญและมีความสามารถในการทำกำไรที่น่าดึงดูดใจ Insurtech จะถูกพัฒนามากขึ้นจากหลายเจ้า ทั้งแอพพลิเคชันและซอฟต์แวร์จะเติบโตต่อเนื่องหลังจากนี้  ถึงขั้นที่แอพลิเคชัน Insurtech จะมีการใช้งานและพัฒนาเทียบเท่าแอพลิเคชันธนาคารในทศวรรษที่ผ่านมา 

Insurtech ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บข้อมูล จัดารข้อมูลตลอดจนประมวลผลข้อมูล ทั้งในรูปแบบ Internet of Things (IoT) ที่เป็น Physical Devices และซอฟต์แวร์ AI ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความเสี่ยง ออกแบบนโยบายการรับประกันภัย ซึ่งประหยัดต้นทุนและมีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีต จุดนี้จะเปิดโอกาสให้กับบริษัทที่นำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า คล้ายกับที่พวกเขาทำในธนาคารเพื่อผู้บริโภคและบริการทางการเงิน  

Healthcare Technology ที่สร้างความต่อเนื่องในการรักษาผู้ป่วย 

การดูแลสุขภาพจะยังคงเป็นภาคที่ถูกพัฒนาเข้มข้นมากขึ้น เพื่อปรับปรุงการรักษาผู้ป่วยและเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงการรักษาโรค การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ลดช่องว่างระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วย เทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพยังต้องการเทคโนโลยีที่สร้างความต่อเนื่องในการรักษาได้ และมีการจัดการข้อมูลขั้นสูง (Data-Centric Healthcare) ตลอดจนนำ AI เขามาใช้ 

เช่น เครื่องมือติดตามปริมาณสารสำคัญในร่างกาย ระบบจัดตารางนัดหมายแพทย์และติดตามผลเมื่อจำเป็น หรือแชทบอทตอบคำถามเร่งด่วน แน่นอนว่าซอฟต์แวร์ด้านการดูแลสุขภาพและ Digital Health Toolkit รูปแบบต่างๆ จะกลายเป็นที่ต้องการอย่างกว้างขวางมากขึ้น

AI-Cloud สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP,HR)

หลังจากเผชิญกับปรับรูปแบบการทำงานครั้งใหญ่ หลายบริษัทมองหาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร (ERP) และทรัพยากรบุคคล (HR)  

สำหรับ ERP หรือ Enterprise Resource Planning เป็นหนึ่งในแนวโน้มที่มาแรงสำหรับระบบคลาวด์ โดยทั่วไปซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งและดูแลผ่านผู้ให้บริการและผู้ใช้งานองค์กรเข้าถึงผ่านเว็บเบราเซอร์จะมีต้นทุนต่ำกว่า โมเดลดังกล่าวกำลังเริ่มเป็นที่สนใจในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนมากขึ้น ผู้ให้บริการที่พิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจะทำให้เป็นที่ไว้วางใจตลาด สำหรับ HR ระบบ AI จะเข้ามามีบบาทสำหรับการสรรหา การรับเข้าทำงาน และการมีส่วนร่วมของพนักงาน  

Digital Infrastructure ที่รองรับข้อมูลมหาศาล

การบริโภคข้อมูลโดยภาคธุรกิจและผู้บริโภคทุกวันนี้เติบโตแบบทวีคูณ ผลักดันให้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทุกประเภทกลายเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะการจัดการดูแลฐานข้อมูล ทั้ง Data Center เสาสัญญาณเคลื่อนที่ ไฟเบอร์ คลาวด์ ฯลฯ ทำให้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาธุรกิจเทคโนโลยีเบื้องหลังเหล่านี้มีการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก มีการควบรวมกิจการและการประเมินมูลค่าในระดับสูง  นอกจากนี้การปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้กำลังขยายขอบเขตไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อเนื่องจากทศวรรษที่ผ่านมาที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเมืองเป็นหลัก 

ความสามารถของเทคโนโลยีและความล้ำสมัยของซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน สร้างระบบการประมวลผลข้อมูล เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน (Interoperability) เกิดพรมแดนใหม่ๆ สำหรับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นมากยิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้ 

อีกทั้งปัจจุบันสตาร์ทอัพและเอกชนขนาดเล็กมีศักยภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะอุตสาหกรรม ธุรกิจต่างแข่งขันกันเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาด สำหรับบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทหลักทรัพย์เอกชนที่กำลังมองหาพื้นที่ลงทุนใหม่เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน อาจนำเทรนด์เหล่านี้ประกอบการพิจารณาและติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง 

อ้างอิงข้อมูลจาก

5 Technology Investing Trends for 2023 RELATED ARTICLE

Responsive image

Metaverse บำบัดสุขภาพจิต

Metaverse for Mental Health เทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนสุขภาพจิตในทุกด้าน ทั้งการป้องกัน การวินิจฉัย การบำบัด การรักษา รวมไปถึงการวิจัย ผ่านการเชื่อมต่อผประสบการณ์ด้วย VR และ AR...

Responsive image

รู้จัก Spatial Omics ความหวังวงการแพทย์ รักษามะเร็งถึงระดับเซลล์

Spatial Omics ความก้าวหน้าของนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะทำให้การรักษามะเร็งและโรคอื่นๆง่ายขึ้น เทคโนโลยีนี้ผสมผสานเทคนิคการสร้างภาพขั้นสูงเพื่อสร้างแผนผังกระบวนการทางชีววิทยาในระดับโ...

Responsive image

AI in MED Conference 2023 : ไม่ใช่หมอก็เข้าใจได้ ว่าจะใช้ประโยชน์ AI / ML ในวงการแพทย์และการดูแลสุขภาพอย่างไร

AI in Med Conference 2023 งานประชุมที่คณะแพทยศาสตร์ มธ. ร่วมกับ The University of Alabama at Birmingham (UAB) จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การใช้ ...