Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN TECH & BIZ

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บนหน้าจอทีวี

คุยกับ CEO แห่ง 'Wantedly' : Akiko Naka สาวญี่ปุ่นผู้ขึ้นแท่น Influencer แห่งวงการสตาร์ทอัพ

Akiko Naka ผู้ก่อตั้งและ CEO แห่ง Wantedly ถือเป็นผู้บุกเบิกวงการสตาร์ทอัพในญี่ปุ่น และขึ้นแท่นเป็น Influencer แห่งวงการ ใบบทความนี้เธอได้เผยกุญแจสู่ความสำเร็จสำหรับสตาร์ทอัพ ซึ่งก...

ดร.พิเชฐ ชวน Startups ถกประเด็น "คิดอย่างไรถ้าภาครัฐเปิด Open Data?"

ไม่เพียงแต่ภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญของ Big Data ในปีนี้ภาครัฐให้ความสำคัญกับ Big Data เป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของเรื่อง Open Data ที่ต้องการให้เกิดการนำข้อมูลภาครัฐไปประยุกต์ใช้ให...

6 ปัจจัยเริ่มต้น Startup ที่ทำให้มีโอกาสรุ่งหรือร่วง

กรุงศรี ฟินโนเวต บริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ได้จัดงาน Krungsri Uni Startup KMITL 2018 งาน Hackathon สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร...

Business Operation ราบรื่นด้วย Mobile Network กับการเติบโตของธุรกิจแบบ Extreme

ทุกวันนี้ผู้ประกอบการนิยมใช้ Smartphone และ Tablet ในการทำงานหลายส่วน โดยเฉพาะ 'Business Operation' ที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร การติดต่อด้วยข้อความ E-Mail และช่องทางอื่นๆ ซึ่งผู้ประ...

ทำไม Spotify ต้องปรับ Free Package ให้มีฟีเจอร์ใหม่มากขึ้น หรือเพราะกลัว Apple Music ตีตื้น?

ต้องยอมรับว่าตอนนี้ Spotify ก็ถูก Music Streaming พยายามเข้ามาแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากเจ้าใหญ่ๆ เช่น Google (ที่มี Google Play Music), Apple (ที่มี Apple Music), Amazon (ท...