LATEST IN EXEC INSIGHT

Project-Based Mindset ช่วยพัฒนาคนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

เมื่อองค์กรต้องการที่จะ Transform ตัวเองไปสู่การเป็น Corporate Innovation สิ่งที่ต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญเพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนได้สำเร็จ ก็คือ การพัฒนาคนในองค์กรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

6 สัญญาณอันตรายที่ชี้ว่า Agile Transformation จะล้มเหลว

Agile Transformation และ Agile Organization กำลังเป็นหัวข้อสุดร้อนแรงคู่กับคำเท่ห์ ๆ อย่าง Corporate Innovation ที่หลาย ๆ องค์กรยักษ์ใหญ่เริ่มนำมันมาใช้ เพื่อที่จะเป็นผู้ชนะในยุค D...

SET จัดวาง Platform ตอบสนอง Technology Disruption

ในฐานะกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ไทย หรือ SET มีบทบาทที่ต้องตอบสนองกับ Technology Disruption ด้วยการวางกลยุทธ์ด้าน Innovation เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแ...

5 เสาหลักที่ CEO ต้องรู้ก่อนเข้าสู่ยุค Digital

Digital Technology มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันและระบบเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีอัตราเร่งสูงมาก จำต้องคำนึงถึง 5 เสาหลัก ได้แก่ วัฒนธรรม ประสบการณ์ของลูกค้า พน...

Technology Disruption พลิกวิกฤตธุรกิจประกันสู่โอกาสใหม่

Technology Disruption ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค จึงกลายเป็นเรื่องท้าทายให้ธุรกิจประกันชีวิตต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้ก้าวทันความต้องการผู้บริโภค แต่การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเห...

Robo-advisor ทางเลือกแห่งการลงทุนในยุค Digital

การเติบโตของ Mobile Application ที่ล้ำสมัย สวนทางกับศรัทธาซึ่งมีต่อที่ปรึกษาการลงทุนในยามวิกฤติ นำไปสู่การพัฒนา Robo-advisor หรือการลงทุนแบบอัตโนมัติ เปรียบดังส่งมอบบริการชั้นเลิศต...

JOB