LATEST IN วัฒนธรรมองค์กร

Gapingvoid จากการ์ตูนหลังนามบัตร สู่การออกแบบวัฒนธรรมองค์กร

เป็นธรรมดาที่ทุกบริษัทจะมีนามบัตรเป็นของตัวเอง มันเป็นเหมือนตัวแทนสำหรับติดต่อลูกค้า ดังนั้นบนนามบัตรจะมีเฉพาะข้อมูลที่สำคัญสำหรับการติดต่อเท่านั้น คงไม่มีใครไปขีดๆเขียนๆบนนามบัตร ...

JOB