LATEST IN อริยะ พนมยงค์

เปิดกลยุทธ์สู้ศึกปี 2020 จะเป็นอย่างไร ? เมื่อช่อง 3 ตั้งเป้าลดบทบาทธุรกิจทีวี หลังภาวะอุตสาหกรรมสื่อหดตัว

หลังจากแนวโน้มปี 2019 ทางด้านผลประกอบการของช่อง 3 หรือ BEC World เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากการเข้ามาบริหารงานของ ‘อริยะ พนมยงค์’ ที่ได้มีการปรับกลยุทธ์ยกเครื่องใหม่ให้ Beyond TV โ...

พลิกฟื้นช่อง 3 ฝ่าใต้ฝุ่น Digital Disruption โดยอริยะ พนมยงค์

Digital Disruption ที่ดึงผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ให้หันไปเลือกเสพสื่อออนไลน์ ไม่เว้นแม้กระทั่งช่อง 3 ที่วันนี้ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ ด้วยกลยุทธ์ทั้งด้าน content และวัฒนธรรมองค์กรตามวิถีของ...

JOB