Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN PM 2.5

Mercedes-Benz ประกาศความร่วมมือพันธมิตรเดินหน้าCLEAN AIR INITIATIVE ลดปัญหามลพิษทางอากาศในไทย

Mercedes-Benz การประกาศความร่วมมือพันธมิตรเดินหน้าCLEAN AIR INITIATIVE ลดปัญหามลพิษทางอากาศในไทย...

แก้วิกฤติฝุ่น คนไทยจะมีอากาศที่ดีขึ้นได้อย่างไร คำแนะนำจากผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรม

ในทุก ๆ ต้นปี เราต่างเผชิญกับปัญหาเรื้อรัง ‘PM 2.5’ ที่ส่งผลสำคัญต่อสุขภาพของเรา โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข และยังคงทวีความรุนแรงต่อเนื...

Interpharma ลุยรักษากลุ่มคนแพ้ฝุ่นจากต้นเหตุ เปิดตัวนวัตกรรม ProBiota BL เสริมภูมิต้านทานสกัด PM 2.5

Interpharma จัดทัพบุกกินรวบตลาดสุขภาพชูโภชนเภสัช นวัตกรรมโปรไบโอติกแบคทีเรีย ProBiota BL, ProImmo, Vitamune และ Vita Detozzi สกัดภูมิแพ้ เสริมภูมิต้านทาน และขจัด PM 2.5 สนองกลุ่มลู...

รับมือปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยนวัตกรรมเพื่ออากาศบริสุทธิ์ภายในบ้านจาก Samsung

นับเป็นเวลากว่า 3 ปี ที่คนไทยต้องพบเจอกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีคุณภาพอากาศเป็นมลพิษสูงเป็นอันดับ 7 ของโลก ส่งผลให้ระบบการหายใจมีการอักเส...

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ร่วมกับ GC พัฒนาเครื่องฟอกอากาศติดตั้งพื้นที่สาธารณะ แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ระยะยาว

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) โครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ร่วมกับบริษัท ...

ม.มหิดล จัดทำเว็บไซต์และ แอปฯ WeMahidol รายงานค่า PM 2.5 บริการประชาชนในพื้นที่ศาลายาแบบเรียลไทม์

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากภัยฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ตระหนักถึงผลกระทบและการป้องกันพิษภัยของฝุ่นจ...

ปตท. พัฒนานวัตกรรมเชื้อเพลิงทางเลือก ช่วยลด PM 2.5 ที่เกิดจากน้ำมัน

จากสถานการณ์วิกฤตมลพิษในอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง กลุ่ม PTT มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรรมด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน...