Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN chiang-mai-university

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับซิสโก้ พัฒนานวัตกรรม Med Tech ในการให้บริการสาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล และบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตระดับโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...

เผยแนวคิด AIS Playground เมื่อนวัตกรรมต้องการพื้นที่เปิดกว้าง

เมื่อพื้นที่ทดลองคือปัจจัยสำคัญของการเกิดนวัตกรรม มาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งพื้นที่ทดลองโดย AIS องค์กรระดับประเทศที่สนับสนุนด้านนวัตกรรมอย่างเต็มที่ผ่าน AIS Playground...

AIS โชว์ทดสอบ 5G คุม Drone ที่กรุงเทพจากเชียงใหม่ พร้อมเปิด AIS Playground ที่ มช.

AIS ขึ้นเหนือ จับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โชว์สาธิตขับ Drone ที่กรุงเทพจากเชียงใหม่ผ่าน 5G พร้อมเปิด AIS PLAYGROUND @ CMU พื้นที่สร้างนวัตกรรมที่เตรียม 5G, IoT, 3D Printing และ AR/V...

Digital Ventures ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ พัฒนานักศึกษาให้ตอบโจทย์ธุรกิจใน 'โครงการบันฑิตพันธุ์ใหม่

Digital Ventures Company Limited ผู้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนโครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” เพ...

JOB