Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN IMD

ถอดแนวคิดกับ 4 ความท้าทาย ในการแข่งขันของประเทศไทย กับ ธีรนันท์ ศรีหงส์

TMA นำโดยคุณธีรนันท์ ศรีหงส์ เผย 4 ความท้าทาย ในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนทุกภาคส่วนให้เดิบหน้าเติบโตอย่างยั่งยืน...

IMD เผยอันดับขีดความสามารถการแข่งขันไทย ปี 66 ไต่ขึ้น 3 อันดับ พบปัจจัยบวกทุกด้าน เศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐและภาคธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเป็นบวก

ปีนี้ไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นถึง 3 อันดับ โดยมีอันดับดีขึ้นในทุกปัจจัยโดยเฉพาะด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ที่มีอันดับดีขึ้นถึง 18 อันดับ ทำให้ไทยม...

ไทยต้องเร่ง ! IMD ชี้ความสามารถในการแข่งขันดิจิทัลโลกปี 2022 ไทยลดลง 2 อันดับ อยู่อันดับที่ 40

ไทยต้องเร่ง ! IMD ชี้ความสามารถในการแข่งขันดิจิทัลโลกปี 2022 ไทยลดลง 2 อันดับ อยู่อันดับที่ 40 โดยที่คะแนนจากปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้านความพร้อมรองรับอนาคต มีอันดับที่ลดลงในขณะที...

TMA เผยผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย IMD ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 33

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) เผยผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดย IMD ไทยมีอันดับลดลงถึง 5 อันดับมาอยู่ในอันดับที่ 33 จาก 63 เขตเศรษฐกิจ...

“ออกแบบอนาคตอันกลมกลืนของเราทุกคน” เสวนาพิเศษครบรอบ 55 ปีของ TMA สะท้อนยกระดับขีดการแข่งขัน

ในยุคที่อนาคตพุ่งเข้าหาเราด้วยความเร็วสูงกว่าเคย ทุกประเทศทั่วโลกต้องปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การปรับตัวดังกล่าวทำให้รูปแบบการแข่งขันของประเทศเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไ...