Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN KMITL

ลาดกระบังเปิดหลักสูตรใหม่ 'นวัตกรรมอาหาร' มุ่งผลิต 'เชฟนักวิทยาศาสตร์'

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (Culinary Science and Foodser...

สจล เปิดอีก 2 วิชาใหม่ AI กับชีวิตประจำวันและ วิชามารยาทพื้นฐานในการเข้าสังคมสำหรับนศ ปตรี

หลังจากมีข่าวเรื่องการเปิดวิชาเลือกโหราศาสตร์ขึ้น ก็มีกระแสสังคมทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยพอสมควร  ล่าสุด ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือที่ใครหลายคนเรียกอาจารย์เอ้ อธิการบดีสถา...

ครม.เห็นชอบตั้งสถาบัน Thai KOSEN ที่ สจล. และ มจธ. สร้างคนทำงานด้าน Sci-Tech

กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ "โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม...

พระจอมเกล้าลาดกระบังเปิดสอน "โหราศาสตร์" เป็นวิชาเลือก

เว็บไซต์เดลินิวส์รายงานว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) ได้มีการเปิดการสอนวิชาเลือกที่ชื่อว่า "โหราศาสตร์" ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งพบว่าได้รับความสนใจจากน...

หลักสูตรใหม่ผลิต วิศวกรด้าน Financial มีวิชา FinTech ด้วยครั้งแรกของไทย กับความร่วมมือของลาดกระบังและนิด้า

ภาพ : ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)......

คาร์เนกีเมลลอน เปิดหลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์รับสมัครในไทย

ผศ. ดร. สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดี  มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon Univer...