Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN PTT

บทสัมภาษณ์ เมื่อ ปตท. เริ่มแผนการสนับสนุนและเตรียมลงทุนใน Startup

ปีนี้ Techsauce ได้รายงานสถานการณ์การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของบริษัทใหญ่ เช่น ธนาคาร และ Telco ในการหาความร่วมมือกับ Startup......