LATEST IN Robots

Universal Robots เพิ่มประสิทธิภาพให้ Benchmark Electronics ในประเทศไทยถึง 25 เปอร์เซ็นต์

บริษัทชั้นนำด้านหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานหรือ โคบอท ได้เพิ่มขีดความสามารถให้กับบริษัท Benchmark Electronics ในประเทศไทยด้วยการติดตั้งหุ่นยนต์โคบอท 6 ตัวสำหรับกระบวนการประกอบและทดสอบใน...

Can Robots Do A Better Job Than People?

Can Robots Do A Better Job Than People?...

โกดังสินค้าแห่งแรกของโลกที่ควบคุมทุกอย่างโดยหุ่นยนต์ ต้นแบบสู่อนาคตของธุรกิจ Logistics

Mujin ผลผลิต Startup จากมหาวิทยาลัยในโตเกียว ได้พัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์สำหรับโกดังเก็บสินค้าอัตโนมัติ......

JOB