LATEST IN TECH & BIZ

เผยเนื้อหาสำคัญบน 13 เวทีในงาน Techsauce Global Summit 2020

เผยเนื้อหาสำคัญบน 13 เวทีในงาน Techsauce Global Summit 2020

จะเริ่มต้นบทสนากับคนแปลกหน้าในงาน Networking อย่างไรดี

ในงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Event, สัมมนา วัตถุประสงค์หนึ่งที่เราเข้าร่วมงานก็คือการได้พบเจอคนและการแนะนำตัวให้คนอื่นรู้จัก หลายคนทิ้งโอกาสดีๆ เหล่านี้ไป โดยเฉพาะถ้าเป็น Startup อาจจะไ...

เป็นบริษัท Startup ต้องเสียภาษีไหม?

1 ในเรื่องที่เหล่า Startup หรือคนที่ต้องการจะทำ Startup อาจจะละเลยหรือไม่ทันได้คิดตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มทำบริษัทก็คือเรื่องการเสียภาษี จะมารู้ตัวอีกทีก็อาจเจอสรรพากรมาทวงถามแล้ว เรา...

7 เรื่องควรจ่ายและไม่ควรจ่าย สำหรับสตาร์ทอัปมือใหม่

สำหรับสตาร์ทอัปที่เพิ่งก่อตั้ง การควบคุมค่าใช้จ่ายคือสิ่งที่ชี้เป็นชี้ตาย เพราะมันจะบอกได้ว่าบริษัทของคุณจะไปรอดหรือไม่ ลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ควรจ่าย เพราะจ่ายแล้วคุ้มค่า และอะ...

ประโยชน์ 4 อย่างในการลงทุนด้าน Startup

การมาของ Startup ทำให้นักลงทุนเริ่มหันมาสนใจ Startup ด้วยเช่นกัน ซึ่งเราก็จะเห็นในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา ในไทยนั้นมีนักลงทุนในประเทศไทยลงทุนด้านนี้มากขึ้นกว่าเดิมมาก วันนี้เรามีบทควา...

10 Pitching Tips โดย Patai Padungtin

คงไม่มีคนไหนไม่รู้จัก คุณไผท ผดุงถิ่น Evangelist จาก Builk.com 1 คนที่ปลุกกระแส Startup ในประเทศไทย ซึ่งผ่านการ Pitch งานหลายงานมาแล้ว Deck นี้เป็นทำขึ้นมาเพื่อแชร์ในงาน Start it u...

JOB