Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN TECH & BIZ

ผลโพลการ์ทเนอร์ชี้องค์กรถึง 55% ระบุว่าต้องมี AI Board หรือคณะกรรมการด้าน AI

ผลโพลการ์ทเนอร์ชี้องค์กรถึง 55% ระบุว่าต้องมี AI Board องค์กรเกินครึ่งมีหัวหน้าด้าน AI (AI Leader) ในขณะที่ 88% บอกว่ายังไปไม่ถึงระดับ Chief AI Officer (CAIO)

Digital Startup Ecosystem Builder บทบาทสำคัญกับภารกิจพาไทยสู่โลก

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน นอกจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การทำงานร่วมกันเป็น Ecosystem ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมเป้าหมายด้านการพัฒนาประเทศ ซึ่งประเท...

กรณีศึกษาเบื้องหลังการสร้างองค์กรแห่ง Passion ตามแบบฉบับ SCG ในวันที่คนรุ่นใหม่ไม่ได้วัดกันที่อายุ

คงจะดีไม่น้อยหากเราค้นพบ Passion หรือความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ปลุกให้เราอยากตื่นมาทำงานทุกเช้า โดยเฉพาะในวันที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ พฤติกรรมผู...

เข้าใจ Digital ID ใน 5 นาที: กระบวนการยืนยันตัวตนดิจิทัลที่คนไทยได้ใช้แน่นอน

ในช่วงไม่นานมานี้ คนไทยคงเคยได้ยินคำว่า Digital ID โดยเฉพาะในยุคที่กระบวนการและธุรกรรมต่างๆ ถูกยกขึ้นสู่โลกดิจิทัล ซึ่งมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้วิธีการแบบเดิมมากมาย ทั้งความรวดเร็วจ...

Education Disruption ครูจะปรับตัวอย่างไรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

Techsauce ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเสวนาเปิดตัวงาน EDUCA 2018 หรือ มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “Value of Teachers : คุณค่าของครู”  โดยในครั้งนี้ คุณอรนุ...

Bukalapak: เคล็ดลับความสำเร็จสู่การเป็น E-Commerce Unicorn แห่งอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่น่าจับตามอง ในแง่ของคุณภาพและจำนวน startup ที่เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะด้าน E-Commerce ที่ผู้เล่นรายใหญ่มีส่วนผลักดันและสนับสนุนผู้เล่นรายเล็กเพื่อส่งเสริมเศร...