Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN TECH & BIZ

‘ความไม่แน่นอน’ ของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นและวิธีการรับมือ

ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทต่างๆ ต้องต่อสู้กับ ‘ความไม่แน่นอน’ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากวิกฤติทางการเมืองและโรคระบาด ผลกระทบเหล่านี้สะท้อนถึงความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยได้รับอิทธิผลจากการกระจายตัวทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ

Reality Check (ตอนที่ 4) ศิลปะการเขียนแผนธุรกิจ

แผนธุรกิจเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ของตลาด ธุรกิจตนเอง การวางแผน วิสัยทัศน์ ทีมงานและอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งมีส่วนหนึ่งในการนำเสนองานต่อนายทุน Startup 101...

Reality Check (ตอนที่ 3) กฎ 10/20/30 ศิลปะการนำเสนองานที่ Startup ควรรู้

แม้ไอเดียของคุณจะบรรเจิดแค่ไหน ผลิตภัณฑ์จะดี แผนธุรกิจน่าสนใจแต่ถ้าขาดซึ่งการนำเสนอที่ดีให้นายทุนเข้าใจได้ ประตูบานแรกอาจต้องปิดลง จากประสบการณ์ของ Guy Kawasaki ที่เป็นนายทุนคนหนึ่...

Reality Check (ตอนที่ 2) ศิลปะการเขียนบทสรุป (Executive Summary) เพื่อนำเสนอนายทุน

เมื่อพูดถึงแผนธุรกิจที่จะนำเสนอนายทุน หนึ่งในส่วนที่สำคัญมากนั่นก็คือ Executive Summary ที่จะสรุปเนื้อหาสำคัญต่างๆ ให้นายทุนเข้าใจได้ สำหรับบทความนี้เราจะกล่าวถึงการเขียน Executive...

Reality Check (ตอนที่ 1) มาดูสิว่านายทุนเค้าต้องการอะไร

สำหรับบทความในตอนแรกของ Startup 101 เป็นเรื่องราวการทำความเข้าใจนายทุนถ่ายทอดโดย Guy Kawasaki หนึ่งในนักลงทุนใน Silicon Valley จากหนังสือชื่อ Reality Check และปรับเนื้อหาให้สอดคล้อ...

Startup Funding แต่ละระดับมีอะไรบ้าง

หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของบรรดา Startup ก็คือการที่จะ Exit อาจจะด้วยวิธีการถูก Acquire จากบริษัทใหญ่ๆ หรือจะเป็นการออก IPO เข้าสู่ตลาดทุนอย่างเต็มรูปแบบ แต่แน่นอนว่าการที่จะไปสู่ในระด...