MQDC PR

#mqdc-pr

mqdcpr@gmail.com

Story (3)

Whizdom Society wins UNFPA’s ‘Empower Young People for Sustainable Future’ award

Mr. Assada Kaeokhiao, President of Whizdom Society, MQDC, said: “MQDC is a leading international property developer based in Thailand, with a commitment to ‘for all wel...

MQDC executive highlights India’s opportunities for Thai innovation

Ms.Chulamas Jitpatima, Director of MQDC India, underscored India’s potential for young Thai entrepreneurs at her keynote address to Vibrant a seminar at Thammasat University,...

ผู้บริหาร MQDC เน้นย้ำถึงโอกาสและความก้าวหน้าของนวัตกรรมไทย ในประเทศอินเดีย

คุณเอมี่หรือคุณจุฬามาศ จิตรปฏิมา ผู้อำนวยการเอ็มคิวดีซี อินเดีย (MQDC India) ย้ำถึงศักยภาพของประเทศอินเดียที่มีต่อผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ภายในงานสัมมนาพิเศษเรื่องซึ่งจัดขึ้นเนื่องใ...