LATEST IN อว.

อว.ไม่หวั่น COVID-19 เดินหน้าโครงการ U2T ต่อ ปรับการทำงานใหม่เป็น 'จิตอาสา' ช่วยรพ.สนามทั่วประเทศ

อว.ไม่หวั่น COVID-19 เดินหน้าโครงการ U2T ต่อ ปรับการทำงานใหม่เป็น 'จิตอาสา' ช่วยรพ.สนามทั่วประเทศ...

British Council กระทรวง อว. กลุ่มทรู ร่วมเดินหน้าปั้นนักวิทย์ไทยโฉมใหม่ เปิดตัวโครงการ FameLab Thailand 2021

British Council ร่วมกับ อว. อพวช. สวทช. สอวช. กลุ่มทรู สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ และหน่วยงานพาร์ทเนอร์ เดินหน้าส่งเสริมทักษะการสื่อสารให้แก่นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยไทย ผ่านการเปิด...

กระทรวง อว. สวทช. เปิดแล็บเทสต์มาตรฐานทดสอบกัญชา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชน

กระทรวง อว. สวทช. จัดแถลงข่าว การลงนามการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิเคราะห์ทดสอบกัญชา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชน ระหว่าง วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเ...

อว. เผยผลการพัฒนาวิทยาการของประเทศในปี 2563 พร้อมเเผนพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดแถลงข่าวสรุปผลงาน ปี 2563 กล่าวว่า ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งความสำเร็จในการนำวิทยาการต่าง ๆ มาพัฒนาประเทศไทย และโอกาสที่ประเทศไทย...

อว.รุกผลักดันโครงการ Reinventing University กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบด้วย 5 กลุ่มยุทธศาสตร์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เดินหน้าผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing University) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปฏิรูปการบริหารงานและปรับเป...

JOB