LATEST IN food technology

Food Technology สร้างได้ ผ่านกลยุทธ์นวัตกรรมของ Thai Union

Food Technology (Food Tech) ที่นำ Deep Tech มาประยุกต์ใช้คือตัวแปรสำคัญต่อกลยุทธ์บริษัทแห่งนวัตกรรมให้ราชาแห่งวงการค้าอาหารทะเลอย่างกลุ่ม Thai Union  ที่เดินเกมเก็บวัตถุดิบไร้ราคาม...

Temasek ร่วมลงทุน 114 ล้านเหรียญสหรัฐฯ พา 'Impossible Foods' บุกเอเชีย

Food Tech เป็นอีกแวดวงหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะในเอเชียซึ่งมีประชากรจำนวนมาก ซึ่งหมายถึงตลาดที่มีขนาดใหญ่นั่นเอง ล่าสุด Temasek บริษัทด้านการลงทุนในสิงคโปร์ จึงเข้าร่วมลงทุนใน Imposs...

JOB