LATEST IN Google Maps

Google เผยเบื้องหลังการสร้าง Google Maps

ในขณะที่ในทุกๆ วัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด มีการสร้างถนนและอาคารเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังมีการเปิดตัวธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบทบาทของทีม Google Maps คือการสร้างแบบจำลองที่ถูกต...

JOB