Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN inflation

ธนาคารโลกหั่น GDP ปีนี้เหลือ 2.9% เนื่องจากภาวะ Stagflation

ธนาคารโลกได้ลดเปอร์เซ็นต์ GDP อีกครั้ง โดยคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2022 เหลือ 2.9% จากเดิม 3.2% สาเหตุสำคัญมาจากการที่ทุกประเทศต้องต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นเก...

Food Crisis วิกฤตความมั่นคงทางอาหารโลกรุนแรงขึ้น ไทยกระทบอะไรบ้าง ?

ขณะนี้ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเจอกับภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงเป็นประวัติการณ์ รวมไปถึงราคาอาหารและค่าพลังงานที่พุ่งสูง ส่งผลให้เกิดวิกฤตอาหารและภาวะอดอยากทั่วโลก หรือที่เรียกว่า Food C...

ทิศทางเศรษฐกิจไทยกับค่าเงินเฟ้อ และการคาดการณ์ GDP จะเติบโตหรือไม่

แรงกดดันจากโควิด-19 ในระยะนี้เริ่มลดลง แต่สิ่งที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในปีนี้จึงเหลือเพียงความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อ และการเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้จะอยู่ที่ไม่เกิน 3...

เงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงที่สุดในประวัติการณ์ โอกาสหรือความเสี่ยงของไทย

แม้ว่าไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวและตลาดการส่งออกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการของหลาย ๆ ประเทศ ทว่ายังมีคลื่นที่กำลังก่อตัวและมีแนวโน้มอย่างมากที่จะสะเทือนเศรษฐกิจในระยะยาว...

KKP ปรับ GDP เหลือ 3.2% จากผลกระทบยูเครน-รัสเซีย ด้านเงินเฟ้อพุ่งแตะ 4.2% หวั่นราคาน้ำมันสูงกระทบไทยหนักกว่าประเทศอื่น

KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร ออกรายงาน “เศรษฐกิจไทยเปราะบางแค่ไหนเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น” โดยประเมินว่าจากผลจากสถานการณ์ความความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนในปัจจุบัน ทำให้ควา...

KKP Research ประเมินสงครามรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อ ดันเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ 14 ปี

KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร ออกรายงาน “ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ” ประเมินความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนกำลังกลายเป็นความเสี่ยงใหญ่ของเศรษฐกิจโลกและไทย...

วิจัยกรุงศรี ชี้ Omicron สร้างความไม่แน่นอนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้ออาจเร่งขึ้นชั่วคราวในช่วงปลายปี

วิจัยกรุงศรีให้มุมมองต่อเศรษฐกิจไทยว่า การบริโภคและการส่งออกหนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว การระบาดของไวรัส Omicron เพิ่มความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจไทย ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤศจิกายนเ...