LATEST IN leader

ถกประเด็น Leadership กับ 3 CEO ‘ผู้นำยุค 2020’ ควรเป็นอย่างไร?

ในยุคที่คน Gen X กับ Gen Y มาทำงานร่วมกัน ย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างตามวัย ในบริษัทที่ต้องเจอกับคนต่าง Gen ผู้นำจะสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทอย่างไร ต้องสร้างความเข้าใจกับทีมอย่าง...

5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จฉบับผู้นำองค์กรระดับโลก กับความพร้อมรับมือโลกที่เปลี่ยนไวตลอดเวลา

คุณเชื่อหรือไม่ “ความขี้สงสัย” คือบ่อเกิดแห่งปัญญา และสามารถเรียกได้ว่าเป็นอุปนิสัยพื้นฐานของมนุษย์ตั้งแต่เด็กจนโต ที่มักจะชอบตั้งคำถามว่า ‘ทำไม?’ (Why?) หากใครเคยดูการ์ตูนยอดนิยมใ...

5 สิ่งที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำในทีม Startup ได้ดี

การจะทำ Startups ให้สำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเดียว มันไม่ได้เกี่ยวว่ายอดขายของคุณเยอะแค่ไหนหรือคุณมีผู้ใช้งานได้ระบบมากน้อยเพียงใด ทุกๆ องค์ประกอบจะต้องผสมผสานกันอย่างลงตัว...

JOB