Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Techsauce Global Summit 2023

ESG และ AI: เปลี่ยนเกมโลกการเงินด้วยโซลูชันทางเทคโนโลยีของ Arabesque

แนวคิด ESG จะนำมาปรับและใช้งานกับ AI ได้อย่างไร? พบกับคำตอบจาก Omar Selim, CEO ของ Arabesque Group ในงาน Techsauce Global Summit 2023...

Empowering Sustainability: Utilizing Generative AI for a Greener Tomorrow

Tiago Ramalho, CEO of Recursive Inc., gave us an overview of how generative AI is playing a role in sustainability. He began by giving the background of his company, Recursive whic...

ESG and AI: The Disruptors of Modern Finance

In the vast ocean of modern finance, two titans rise above the waves: ESG and AI....

Global impact on innovation By Marc Buckley

At Techsauce Global Summit 2023 Marc Buckley Founder of Ecological Economist and Regenerative Futurist Alohas Regenerative Foundation UN WEF has shared other deep meanings of harmo...

AI จะช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอย่างไร ถอด 4 เสาหลักการพัฒนา AI จาก Recursive

Tiago Ramalho CEO Recursive Inc ได้ขึ้นมาบรรยายเกี่ยวกับวิธีการสร้าง AI อย่างไรให้เกิดความยั่งยืนซึ่งเขาได้เริ่มต้นจากเล่าเบื้องหลังของบริษัทตนเองที่เริ่มสร้างสังคมที่เท่าเทียมและย...

การทรานส์ฟอร์ม SCBX และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจไทย ที่มี AI เป็นหัวใจสำคัญ

เวที Techsauce Global Summit 2023 ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ CEO ของ SCB X และ InnovestX Securities กับการบรรยายในหัวข้อ ‘AI at the Core of SCBx Transformation and Thai ...

เปลี่ยนงาน Operation เป็นการสร้าง Innovation เปิดเส้นทางความสำเร็จ Agile Transformation ของ LEGO Group

เส้นทางการทำ Digital Transformation ของ LEGO Group ด้วย Agile Methodology ที่ Luca Bruschi ได้มานำเสนอความสำเร็จของการเปลี่ยนการทำงานแบบ Reactive สู่ Proactive ของทีม IT Support บท...

Adaptive Leadership in Agile Transformation Journey

In a captivating session in the afternoon of the first day at Techsauce Global Summit 2023, Luca Bruschi unveiled the intricate details of the Agile transformation journey undertak...

ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ผู้ประกอบการ Asean ควรรู้ ! เพื่อไปสู่ระดับโลก

ปัจจุบันหลังจากผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ได้ทำให้เราเห็นแล้วว่าหลายบริษัทพยายามฟื้นฟู เติบโตและขยายองค์กรสู่ระดับสากล เพราะฉะนั้นการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐจึงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งที...

เราจะใช้เทคโนโลยีแก้วิกฤตโลกยังไง 4 เทรนด์เทคโนโลยี 2023 จาก Accenture

ในงาน Techsauce Global Summit 2023 คุณปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Accenture (เอคเซนเชอร์) ประเทศไทย ได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีของบริษัท ในหัวข้อการบรรยาย “Bridgi...

เส้นทางสู่ Digital Gateway ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนสิ่งต่างๆ และสร้างโอกาสให้เกิดขึ้น

สรุปใจความสำคัญจากการเสวนาในหัวข้อ Pathway to the Digital Gateway: Pioneering Changes and Creating Opportunities ในงาน Techsauce Global Summit 2023...

How Ukraine’s Startup Ecosystem works in Challenging Times

Bornyakov,deouty minister & head of the Diia city project and ministry of digital transformation of Ukraine, initialized the process with his talk via video calling. He shared his ...

Grow Globally: Success Factors for ASEAN

Kicking off the Techsauce Global Summit 2023 among the first session is a riveting panel guided by moderator James Kawn, the panelists delve into the opportunities available for AS...

ยูเครนทำยังไง? Startup Ecosystem ถึงโตได้แม้อยู่ในช่วงสงคราม

ยูเครนในช่วงสงครามกับรัสเซีย ส่งผลกระทบต่อผู้คน บ้านเมือง เศรษฐกิจ แต่ในทางกลับกันเทคโนโลยีกลับเติบโตขึ้นจากการปรับตัวของเหล่า Startup และบริษัทเทคฯ จนกลายเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งของประ...

Improving Lives: The Power and the Potential of Generative AI

Sarah Bird, an expert in Responsible AI implementation who leads in Azure AI, Microsoft, gave the audience a perspective on how artificial intelligence is a big thing at this mom...