LATEST IN CORP INNOV

โสภณ ราชรักษา ‘New Normal ที่จะเกิดขึ้นคือการ re-supply chain ทั้งหมดของโลกนี้’

real estate ต้องเผชิญกับ New Normal ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป หลังรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของ Covid-19 ทำให้ FPT ต้องช่วยให้ลูกค้ายังไปต่อได้ เช่นเดียวกับที่ตัวบริษัทเองก็ต้องเสริมแกร่งสำหรับอนาคตด้วย Prop Tech

Safe City เมืองปลอดภัยสร้างได้ ผ่านการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วย Smart Security

Smart Security หนึ่งในสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จากการพัฒนาของเทคโนโลยี  IOT (Internet of Things) ที่เข้ามามีบทบาทในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการนำไปใช้...

เปิดกลยุทธ์ AIS Academy สำเร็จได้ด้วยการสร้าง ‘คน’

ในสังคมยุค Digital Disruption แทบจะไม่มีองค์กรไหนเลยที่ไม่ได้รับผลกระทบ การไม่ได้เตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงและโดน Disrupt เสียเอง นับว่าเป็นฝันร้ายของบริษัทผู้สร้างนวัตกรรมทั้งสิ้...

ถอดสูตรลับพลิกชีวิตเด็กกวาดลานมันสำปะหลัง สู่เจ้าของ 'ธุรกิจยางพารา' หมื่นล้าน

ธุรกิจยางพารา ถือเป็นหนึ่งในสินค้าการเกษตรที่มีความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก จากการที่ประชาชนในภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคอีสาน ประกอบเป็นอาชีพหลัก และส่งออกเป็นอันดับต้น ๆ ของไท...

Food Technology สร้างได้ ผ่านกลยุทธ์นวัตกรรมของ Thai Union

Food Technology (Food Tech) ที่นำ Deep Tech มาประยุกต์ใช้คือตัวแปรสำคัญต่อกลยุทธ์บริษัทแห่งนวัตกรรมให้ราชาแห่งวงการค้าอาหารทะเลอย่างกลุ่ม Thai Union  ที่เดินเกมเก็บวัตถุดิบไร้ราคาม...

Property Technology กับการสร้างความสุขให้ลูกบ้านในแบบพฤกษา

Property Technology ซึ่งขับเคลื่อนผ่านแนวทาง Pruksa Living Tech คือพระเอกที่จะส่งความสุขให้ลูกบ้าน จากการเปิดเผยของสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบมจ. พฤกษ...

JOB