Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN TECH & BIZ

8 คอร์สเรียน AI ฟรี ตั้งแต่ปูพื้นฐาน จากโครงการ ‘AI Ready’ ของ Amazon

Amazon ได้ประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ ‘AI Ready’ เพื่อมอบความรู้ผ่านหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมบุคลากร 2 ล้านคนทั่วโลกภายในปี 2568

ถอดแนวคิดกับ 4 ความท้าทาย ในการแข่งขันของประเทศไทย กับ ธีรนันท์ ศรีหงส์

TMA นำโดยคุณธีรนันท์ ศรีหงส์ เผย 4 ความท้าทาย ในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนทุกภาคส่วนให้เดิบหน้าเติบโตอย่างยั่งยืน...

‘ร้านอาหารใกล้ฉัน’ ตั้งชื่อเอาใจ Google ช่วยให้ลูกค้าเยอะขึ้นจริงไหม? ?

ร้านอาหารใกล้ฉัน ร้านขายยาใกล้ฉัน อู่ซ่อมรถใกล้ฉัน ตั้งชื่อร้านแบบนี้ใน Google ช่วยให้มีลูกค้ามากขึ้นจริงหรอ ?...

SCBX เดินหน้าเป้าหมาย NET ZERO พร้อมดัน AI สร้างโอกาสการเติบโต ให้คนไทย ทั่วถึงและยั่งยืน

SCBX ชูยุทธศาสตร์ 4 เสาหลักด้านความยั่งยืน มุ่งขับเคลื่อนการเข้าถึงโอกาสทางการเงินและสังคมให้กลุ่มที่เข้าไม่ถึงหรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ...

รู้จัก heygoody (เฮ้กู๊ดดี้) โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ยุคใหม่ ซื้อเองได้ ไม่โทรขาย ตอบโจทย์คนดิจิทัล

heygoody.com (เฮ้กู๊ดดี้) ประกันออนไลน์น้องใหม่ภายใต้แบรนด์ ‘เงินติดล้อ’ ที่จะเข้ามาฉีกกฎทุกความเชื่อ และประสบการณ์แย่ๆ ที่คุณเคยมีกับประกันทิ้งไป...

Sustainable Computing ระบบประมวลผลที่ยั่งยืน

ภาคธุรกิจปรับตัวด้วยการใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ที่ต้องพึ่งพา Data Center แต่ในอนาคต Data Center จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีพลังงานเพื่อให้เป็น Green Data ให้ยั่งยืนในอนาคต...