Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN TECH & BIZ

Dollar Doom Loop เหตุการณ์ที่กดดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

ทําไมเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงแข็งค่าขึ้น? แล้วส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไร?

ทำอย่างไรเพื่อเปลี่ยนผู้ใช้งานให้เป็นผู้สร้างผลงานและมามารถสร้างรายได้ได้ใน Metaverse

ทุกอย่างที่มีแบบกายภาพจะถูกสะท้อนมาบนโลกเสมือน แต่บนโลกเสมือนสามารถสร้างอะไรก็ได้ที่คุณจินตนาการ คุณจะสามารถสะท้อนตัวตนของคุณได้อย่างเต็มที่ในแบบที่คุณไม่สามารถสร้างหรือทำได้ในโลกแ...

Lightning Network เครือข่ายที่เกิดมาแก้ปัญหาความล่าช้าในการทำธุรกรรม Bitcoin

หนึ่งใน Layer 2 ที่มีชื่อเสียงและหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนั้นคือ Bitcoin Lightning Network ซึ่งในบทความนี้เราจะพามาทำความรู้จักว่าแท้จริงแล้ว Lightning network คืออะไร เกิดขึ้นมาเพื่...

Maker Festival 2022: ส่องไอเทมเด่นจากสินค้าและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่

Alibaba จัดงาน Maker Festival 2022 งานแสดงสินค้า นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดของ Alibaba Group เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจากแพลตฟอร์ม Taobao ได้มาพบปะ และแสดงสินค้าที่สะท...

ไขรหัสความสำเร็จ The 1 ขับเคลื่อน Business Innovation ด้วย Big Data จากเวที Techsauce Global Summit 2022

How to ขับเคลื่อน Big Data ไปสู่ Innovation อย่างไร เมื่อหัวใจของธุรกิจ คือ ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า จากเวทีเสวนาในหัวข้อ “How to Balance Business Innovation and Data Protection in...

The Merge การอัปเกรดครั้งใหญ่ของ Ethereum คืออะไร ทำไมถึงน่าจับตา ?

การอัปเกรด The Merge ของ Ethereum จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ในบทความนี้เราพาไปทำความเข้าใจใน...