LATEST IN TECH & BIZ

ผู้เล่นระดับโลกใครร่วมมือกับใครลงสนามรถยนต์ไฟฟ้า - ยานยนต์ไร้คนขับบ้าง ?

ผู้เล่นระดับโลกใครร่วมมือกับใครลงสนามรถยนต์ไฟฟ้า - ยานยนต์ไร้คนขับบ้าง ?

ขึ้นแท่นอันดับ 1 เน็ตบ้านไทย แรงที่สุดในโลก!

จากผลการจัดอันดับ Speedtest Global Index ของแอปพลิเคชันทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต Speedtest by Ookla ประจำเดือนธันวาคม 2563 ความเร็วอินเตอร์เน็ตบ้าน (Fixed Broadband) โดยเฉลี่ยของปร...

COVID-19 Vaccine Tracker รวมข้อมูลวัคซีนทั่วโลกที่ประชาชนควรรู้

COVID-19 Vaccine Tracker รวมข้อมูลวัคซีนทั่วโลกที่ประชาชนควรรู้นี้ ใช้ข้อมูลจากการสำรวจ และเก็บข้อมูลของ Bloomberg...

คนที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตจะต้องมี ‘Mindset’ อย่างไร?

ในยุคโลกาภิวัตน์ นวัตกรรม และการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆ จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะทำให้เราก้าวทันโลกและประสบความ...

3 เมกะเทรนด์พลังงาน สู่การใช้ไฟฟ้าวิถีใหม่ แบบที่ประชาชนเป็นผู้กำหนด

ลองจินตนาการถึงโลกที่เราสามารถสั่งซื้อพลังงานไฟฟ้าได้แบบ On-demand ทั้งในปริมาณที่ต้องการ ได้ทุกที่ทุกเวลา แบบเดียวกับการสั่งซื้ออาหารแบบเดลิเวอรี่ดู ในอนาคตอันไม่ไกลนัก ภาพนี้อาจเ...

กรณีศึกษา AI แยกขวดแก้วในโรงงาน รวดเร็ว แม่นยำ ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ความท้าทายหรือความแตกต่างของ AI ที่นำมาใช้แยกขวดของโครงการนี้ คือ ต้องมีข้อมูลเฉพาะด้านจำนวนมากที่จะให้ AI เรียนรู้ ว่าขวดใดมีปัญหาหรือไม่ หรือเรียนรู้แม้กระทั่งความหนาแน่นของคราบท...

JOB