LATEST IN TECH & BIZ

Mindset Skillset Toolset ที่ขาดไม่ได้ต่อการเข้าสู่ Agile Organizations อย่างเต็มตัว

Techsauce ร่วมกับ Cisco ประเทศไทย จัด Techsauce Live x Cisco "Digital Workplace : A New Blueprint for Building Agile Organizations" วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 นี้ เวลา 14:00 - 16:00 น.

ทำไมเด็กไทยต้องเรียนวิชาอินเทอร์เน็ตและภัยออนไลน์ สิ่งสำคัญที่ครูและผู้ปกครองต้องตระหนัก

ดีแทคส่งต่อความรู้จากค่าย YSLC รู้ทันภัยออนไลน์ผ่าน “ห้องเรียนเด็กล้ำ” หรือ Young Safe Internet Leader Curriculum...

Restart โรงแรมหลัง COVID-19 ด้วยการออกแบบ Customer Journey

ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมานี้มีคำหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยในแวดวงการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience) นั่นคือคำว่า Customer Journey ห...

ไขทุกข้อสงสัย ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Techsauce Virtual Summit 2020

ไขทุกข้อสงสัย ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Techsauce Virtual Summit 2020...

Trendwatcing เผย 3 Trend นวัตกรรมปกติใหม่ ที่มาจากการแก้ปัญหาในช่วง COVID-19

Trendwatching บริษัทวิจัยข้อมูลเทรนด์ผู้บริโภคระดับโลก เปิดเผยบทวิเคราะห์เทรนด์ด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง COVID-19 โดยสรุปและคัดเลือก 3 เทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและ...

ไขคำตอบการสร้างนวัตกรรม และคู่มือปฏิบัติที่จะช่วยธุรกิจในโลกหลัง COVID-19 กับ Scott D. Anthony

ไขคำตอบการสร้างนวัตกรรม คู่มือปฏิบัติที่จะช่วยธุรกิจในการเผชิญความไม่แน่นอนในโลกหลัง COVID-19 กับ Scott D. Anthony ที่งาน Techsauce Virtual Summit 2020...

JOB