LATEST IN TECH & BIZ

รู้จัก ARV บริษัทคนไทยผู้พัฒนาซอฟท์แวร์โดรนแปรอักษรสำเร็จเป็นรายแรกของอาเซียน

รู้จัก ARV บริษัทคนไทยผู้พัฒนาซอฟท์แวร์โดรนแปรอักษรสำเร็จเป็นรายแรกของอาเซียน ซึ่งเตรียมแสดงแปรอักษรเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคมนี้

5C ที่จะเป็นจุดแข็งในการสร้าง 'Soft power’ ให้อนาคตประเทศไทยหลัง COVID-19

5C ที่จะเป็นจุดแข็งในการสร้าง 'Soft power’ ให้อนาคตประเทศไทยหลัง COVID-19...

เจาะสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลในโลกหลัง COVID-19 กับ Andreas Weigend

“Data for the People รู้อะไรไม่สู้รู้ดาต้า” เจาะสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลในโลกหลังโควิด กับ Dr.Andreas Weigend...

ทำไมเด็กไทยต้องเรียนวิชาอินเทอร์เน็ตและภัยออนไลน์ สิ่งสำคัญที่ครูและผู้ปกครองต้องตระหนัก

ดีแทคส่งต่อความรู้จากค่าย YSLC รู้ทันภัยออนไลน์ผ่าน “ห้องเรียนเด็กล้ำ” หรือ Young Safe Internet Leader Curriculum...

Restart โรงแรมหลัง COVID-19 ด้วยการออกแบบ Customer Journey

ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมานี้มีคำหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยในแวดวงการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience) นั่นคือคำว่า Customer Journey ห...

ไขทุกข้อสงสัย ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Techsauce Virtual Summit 2020

ไขทุกข้อสงสัย ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Techsauce Virtual Summit 2020...

JOB