SCB จับมือรถไฟไทย ผลักดันจตุจักร 4.0 ดึงร้านค้าสู่ออนไลน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ร่วมสานต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยร่วมสร้างแพลตฟอร์ม Products of Chatuchak พลิกโฉมร้านค้าในตลาดนัดสวนจตุจักรสู่ออนไลน์โดยมี บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล สร้างร้านค้าดิจิทัลในรูปแบบใหม่ช่วยเสริมศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ผ่านแอพพลิเคชั่นได้ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงร้านค้าทุกแห่งในจตุจักรได้ง่ายๆ จากโทรศัพท์มือถือ

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ คือ การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank) ซึ่งไม่ได้หมายถึงการมุ่งสร้างผลกำไรสูงสุดอีกต่อไป ธนาคารจึงให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไทยในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน อย่างไรก็ตามภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันเอสเอ็มอีกำลังถูกท้าทายด้วยเทคโนโลยีที่ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเอสเอ็มอีรายเล็กที่ต้องล้มเลิกกิจการเนื่องจากขาดความรู้และไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ธนาคารจึงมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือเอสเอ็มอีขนาดเล็กให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างแข็งแกร่งภายใต้เป้าหมายการเดินหน้าสู่ประเทศไทย 4.0 ตามแนวนโยบายรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่และผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในวันนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ร.ฟ.ท.จึงจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Products of Chatuchak เพื่อร่วมกันยกระดับร้านค้าในตลาดนัดสวนจตุจักรในเชิงดิจิทัล โดยมีบริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด เป็นผู้พัฒนาดิจิทัล แพลตฟอร์ม ที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถมีหน้าร้านอยู่ในโลกออนไลน์ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวสนุกกับการช้อปปิ้งในตลาดนัดจตุจักรมากยิ่งขึ้น

2 แอปฯ ของจตุจักร 4.0

เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าว ธนาคารฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทในเครือผู้ดูแลทางด้านฟินเทคและพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้กับธนาคารฯ ได้เข้ามาพัฒนาแพลตฟอร์มสำคัญ 2 ส่วนหลักประกอบด้วย

1. แอปพลิเคชั่นสำหรับร้านค้า ที่เปรียบเสมือนเป็นระบบช่วยในการขาย หรือ POS ที่ครบวงจรให้แก่ร้านค้า โดยผู้ขายสามารถบริหารจัดการสต๊อกสินค้า เช็ครายงานการขายรายวัน และรับชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ได้ ช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันยังเพิ่มความคล่องตัวในการรับชำระเงินที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

2. แอปพลิเคชั่นสำหรับลูกค้า ที่ได้รับการพัฒนาให้ลูกค้าสามารถค้นหา และเดินหาร้านค้าโดยไม่หลง ด้วยแผนที่อัจฉริยะที่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งร้านค้า ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Geomagnetic ซึ่งสามารถนำทางให้ลูกค้าเดินหาร้านค้าโดยง่าย นอกจากนี้ยังสามารถรับโปรโมชั่นจากร้านค้าได้แบบเรียลไทม์

ทั้งยังสามารถรองรับการใช้งานทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกกลุ่มทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยวางแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและลูกค้าได้ใช้อย่างเต็มรูปแบบภายในพฤศจิกายนนี้  ซึ่งในอนาคตธนาคารจะขยายผลนำโมเดลต้นแบบจตุจักรบนดิจิทัลแพลตฟอร์มไปใช้กับ SMEs ทั่วประเทศต่อไป

ผศ. ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน ประธานกรรมการบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวว่า ความร่วมมือในการพัฒนาตลาดจตุจักรระหว่าง ร.ฟ.ท. และธนาคารไทยพาณิชย์ นับเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาตลาดเปิดไปสู่รูปแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยร้านค้าได้รับประโยชน์ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจากแพลตฟอร์มที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้พัฒนาขึ้น อีกทั้งยังได้รับโอกาสนำเสนอ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร้านค้าต่างๆ ไปสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรง พร้อมยังได้โอกาสที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นจากหน้าร้าน ออนไลน์ และระบบนำทาง  ซึ่งนับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ขณะที่ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายในการค้นหาสินค้า ตลอดจนค้นหาร้านค้าแต่ละแห่งได้อย่างง่ายดาย ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ธนาคารไทยพาณิชย์กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ร.ฟ.ท.ที่กำลังเร่งปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของตลาดจตุจักร เพื่อตอบสนองนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล พร้อมเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีสภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แวะเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ร.ฟ.ท. เชื่อว่าหลังจากความร่วมมือของทั้งสององค์กรเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว จะกระตุ้นให้มีผู้สนใจเข้ามาซื้อสินค้าในตลาดจตุจักรมากยิ่งขึ้น และประเมินว่าตลาดจตุจักรซึ่งมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจอยู่แล้วจะสามารถยกระดับเป็นแลนด์มาร์คด้านการช้อปปิ้งในระดับเอเชียได้ในอนาคต

Comments

comments