กรมสรรพากร และ depa จัดงาน 'HACKATAX' ดึง FinTech startup ระดมสมองแก้ปัญหาด้าน 'ภาษี' | Techsauce
Contact us
1

กรมสรรพากร และ depa จัดงาน ‘HACKATAX’ ดึง FinTech startup ระดมสมองแก้ปัญหาด้าน ‘ภาษี’

Posted by
Posted date กันยายน 4, 2019

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ร่วมมือจัดกิจกรรม Hackathon ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ด้านภาษี ภายใต้ชื่อ #HACKATAX (แฮกกาแทกซ์) “#HACKATAX Thailand’s First Senior-level Hackathon” ภายใต้แนวคิด “Real experts. Real solutions. Real impact.” ขึ้นครั้งแรกในเมืองไทย ซึ่งเป็นการรวมพลคนดิจิทัล Senior-Level ของ Startup ชั้นนำมาเข้าร่วมระดมสมองนำเทคโนโลยีดิจิทัลดึงข้อดี แก้ปัญหา มุ่งพัฒนาบริการภาครัฐทางภาษีเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยได้เชิญ startup รุ่นใหญ่สาย FinTech ทำโจทย์ “ภาษีไทย ถูกใจประชาชน” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ลาดพร้าว

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรมีนโยบายในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ง่ายต่อการทำธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และได้รับความเป็นธรรม จึงได้ร่วมกับดีป้า จัดให้มีงาน #HACKATAX เพื่อตอบโจทย์ทำอย่างไรให้ภาษีเป็นเรื่องง่ายที่ภาครัฐและผู้ประกอบการเข้าใจและจับมือกัน

โดยเชิญผู้ประกอบการ Startup ที่ประสบความสำเร็จและกรมสรรพากร ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สรรพากรในระดับเชี่ยวชาญจนถึงระดับผู้อำนวยการเข้าร่วมเป็นทีมเดียวกัน เพื่อช่วยกันยกระดับความคิดและออกแบบโซลูชั่น ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ทั้งกับภาครัฐและผู้ประกอบการ สามารถนำไปพัฒนาต่อได้จริง ซึ่งกรมสรรพากรเชื่อว่าผลจากการนำเอาผู้เชี่ยวชาญ “Real Expert” จากทั้งฝั่งภาครัฐและผู้ประกอบการมาร่วมกันออกแบบวิธีแก้ปัญหา “Real Solution” นี้จะสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจน “Real Impact” ให้กับประเทศได้อย่างแท้จริง

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa กล่าวว่า กิจกรรมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ด้านภาษี #HACKATAX ถือเป็นปรากฎการณ์ใหม่สำหรับวงการเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งเป็นการบูรณาการกันครั้งแรกของหน่วยงานภาครัฐระหว่างดีป้า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพื่อจัดกิจกรรมในลักษณะ Hackathon ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อระดมความคิด ไอเดีย และความร่วมมือกันในการหาโซลูชั่น เพื่อแก้ปัญหาหรือโจทย์ต่างๆ

โดยโจทย์ในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องการพัฒนาการบริการด้านภาษีแก่ประชาชนโดยเฉพาะ อีกทั้งผู้ที่จะมาเข้าร่วมแข่งขันนั้นจะไม่ใช่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ แต่เป็นรุ่นใหญ่มากประสบการณ์ ที่จะสามารถตีโจทย์และสร้างไอเดียใหม่ที่พร้อมนำไปปรับใช้จริง สามารถย่นระยะเวลาการทำงานและพัฒนาบริการได้ และเกิดประสิทธิภาพในระบบภาษีของประเทศควบคู่กับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาษีของภาครัฐได้อย่างตรงจุด

นอกจากนี้กรมสรรพากรและ depa จะได้มีการหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการเปิดโครงการทดสอบทดลองเทคโนโลยี (Sandbox) ของกรมสรรพากร ซึ่งอาจเป็นช่องทางสำหรับผู้เข้าร่วม #HACKATAX ที่จะได้นำผลงานมาทดสอบทดลองในสภาพแวดล้อมจริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งตรงกับ Concept ของงานคือ “Real experts. Real solutions. Real impact.” ดร.เอกนิติ กล่าวเสริม

ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ด้านภาษี #HACKATAX (แฮกกาแทกซ์) นั้นมุ่งเน้นการพัฒนาบริการภาครัฐที่จะเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน ลดความซับซ้อนในการใช้บริการทางภาษี โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ลาดพร้าว

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe