LATEST IN เวียดนาม

เวียดนามก้าวกระโดดถึง 10 อันดับในขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก

เวียดนามได้ขยับตำแหน่งขึ้นมาถึง 10 ตำแหน่ง เป็นประเทศอันดับที่ 67 ของขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก จัดโดย World Economic Forum...

EIC เผยขนส่งสินค้าผ่านแดนจากไทยไปเวียดนามเติบโตสูงถึง 30% โอกาสใหม่ทางธุรกิจที่ไม่ควรมองข้าม

การค้าผ่านแดนของไทยกับเวียดนามมีแนวโน้มเติบโตราว 30%CAGR ในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยมีปัจจัยหลักจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริโภคภายในประเทศของเวียดนาม ซึ่งจะส่งผลบวกต่อธุรก...

สงครามไทย VS มาเลเซีย VS เวียดนาม ใครจะเป็นผู้นำในตลาด E-Commerce?

ธนาคารโลก (World Bank) เปิดเผยรายงานเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ฉบับเดือนตุลาคม พบว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทยต่ำสุดในอาเซียน ด้วยอัตราการขยายตัวเพียง 3.5% โดยกัมพ...

JOB