LATEST IN Digital Disruption

Education Disruption ครูจะปรับตัวอย่างไรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

Techsauce ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเสวนาเปิดตัวงาน EDUCA 2018 หรือ มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “Value of Teachers : คุณค่าของครู”  โดยในครั้งนี้ คุณอรนุ...

คุณค่าและบทบาทของครูที่เปลี่ยนไปในโลก Disruptive กับงาน EDUCA 2018

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน EDUCA 2018 หรือ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งจัดต่อเนื่องโดยปีนี้นับเป็นปีที่ 11 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการเป็นส่วนห...

ทางรอดของ ‘สื่อเก่า’ ในวันที่ถูก Disrupt ใครเป็นใครใน ‘สื่อใหม่’

ปัจจุบัน Social Media ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter , LINE, Instagram ฯลฯ กลายเป็นสื่อช่องทางหลักของคนยุคใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อย โลกออนไลน์เข้ามา Disrupt สื่อสิ่งพิมพ์อย่างหลีกเลี่...

AIS ปั้นเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้ทันโลกดิจิทัลผ่าน AIS Academy

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า “หากพูดถึงองค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ท่ามกลาง ...

JOB